България

Все още не достигат средства за паметник на моряка във Варна

Приятели и съмишленици на идеята за изграждане на паметник на моряка, фигурата на моряка, основна част от паметника, е готова от стиропор и гипс за леене.
Фигурата на моряка от стиропор и гипс за леене
Фигурата на моряка от стиропор и гипс за леене

Следва леенето на фигурата, доплащане на скулптора за неговата работа и следващо архитектурно проектиране и изграждане на фундамента. На първо време спешно са необходими 25000 лв. за доплащане на скулптора съгласно договора за изработване на фигурата и 30000 лв. за леене. Община Варна е обещала да подпомогне проекта, но засега се очаква реална помощ.

Съпричастните на идеята могат да дадат своя принос към изграждащия се паметник по сметка на фондацията:

IBAN BG73 RZBB 9155 1067 9991 19 BGN
Райфайзенбанк, Офис Варна
Фондация „Морски съдби“
бул. „Чаталджа“ No 49Б,
9002 Варна
ЕИК: 175 465 434

Кутии за дарения има на следните места:

  • Дирекция „Морска Администрация“ – Варна
  • Община Варна
  • Офис на EasyPay ВАРНА ул. Сан Стефано 3

Фондация „Морски съдби“ е сдружение с идеална цел за построяване на паметник на моряка във Варна, в която участват Община Варна, Военноморските сили на Република България, Варненска и Велико-преславска Света Митрополия, Дирекция „Морска Администрация“ – Варна, Военноморски Музей – Варна и представители на морския бранш.