Инспекции

Концентрирана инспекционна кампания за Аварийни системи и процедури

Парижкият и Токийският меморандуми за разбирателство по държавен пристанищен контрол (Paris MoU и Tokyo MoU), ще проведат съвместна концентрирана инспекционна кампания за Аварийни системи и процедури (Concentrated Inspection Campaign (CIC) on Emergency Systems and Procedures)

Целта на тази концентрирана инспекционна кампания за Аварийни системи и процедури е да гарантира че:

  • Корабите могат да реагират бързо и адекватно на аварийни ситуации;
  • Корабните компании и оператори са предприели необходимите за безопасността на кораба мерки, като им напомни за важността на аварийните системи;
  • Корабните аварийни системи се използват и поддържат ефективно;
  • Капитаните и екипажите разбират своите задължения и отговорности при аварийни ситуации и могат да действат незабавно, когато обстоятелствата го налагат;

Концентрираната инспекционна кампания ще се проведе в периода от 1 септември до 30 ноември 2019г. Обект на проверка ще бъдат всички кораби, независимо от техния тип. Проверките по кампанията ще се провеждат като част от редовните инспекции по реда на Държавния Пристанищен Контрол (ДПК).

Инспекторите ще използват списък от 11 въпроса за да установят:

  • Дали оборудването отговаря на конвенционалните изисквания;
  • Дали капитаните и офицерите са запознати с действията по отношение на аварийните системи;
  • Дали оборудването функционира и се поддържа правилно.

Очаква се общо за двата меморандума (Парижкия и Токийския), да бъдат извършени около 10 000 инспекции. В случай на задържане, корабът ще бъде включен в месечния списък със задържания и на двата меморандума.

Източник: Пресцентър на Paris MoU on Port State Control


Lloyd’s Register публикува Class News 10/2019 с указания за подготовка за концентрираната кампания.

Според информация публикувана от „Gard” на 17.07.2019, към концентрираната инспекционна кампания за аварийни системи и процедури ще се присъединят и други меморандуми за разбирателство по държавен пристанищен контролЧерноморски (Black Sea MoU), Средиземноморски (Mediterranean MoU), Индийски окена (Indian Ocean MoU), Рияд (Riyadh MoU) и Латиноамерикански (Vina del Mar MoU).