IMOПубликацииРегулативни

Кога да инсталираме система за пречистване на баластните води?

Кога трябва да инсталираме на кораба система за пречистване на баластните води съгласно изискванията на Баластната конвенция (BWM Convention)?

На следващия подновителен преглед на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт, на или след 8 септември 2019г., значителен брой кораби, които към момента извършват управление на баластните води съгласно стандартите от правило D-1 на Баластната конвенция, ще трябва да инсталират система за пречистване на баластните води съответстваща на изискванията на правило D-2.

Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти (BWM Convention), известна като Баластната конвенция, влезе в сила на 8 септември 2017 година.

Правило B-3 определя кога корабите, за които се прилага конвенцията, трябва да започнат да извършват управление на баластните води в съответствие със стандартите посочени в правило D-2.

Нови кораби (килът на които е заложен на или след 08.09.2017), трябва да отговарят на стандартите от правило D-2 при получаването на кораба.

Съществуващи кораби (килът на които е заложен преди 08.09.2017) трябва да бъдат приведени в съответствие със стандартите посочени в правило D-2 съгласно долния график, илюстриран също на схема 1:

Кога да инсталираме система за пречистване на баластните води
Схема 1 за кораби построени преди 08.09.2017
Правило B-3.10.1

Не по-късно от първия подновителен преглед на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт (IOPP Certificate) на или след 08.09.2017, ако:

  • този преглед се извършва на или след 08.09.2019г. (правило B-3.10.1.1)
    или
  • корабът е преминал подновителен преглед на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт на или след 08.09.2014, но преди 08.09.2017 (правило B-3.10.1.2)

Казано по-просто, ако последният подновителен преглед на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт е бил извършен между 08.09.2014 и 07.09.2017, тогава система за пречистване на баластните води трябва да бъде инсталирана на следващия подновителен преглед на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт на или след 08.09.2017

Правило B-3.10.2

Не по-късно от втория подновителен преглед на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт (IOPP Certificate) на или след 08.09.2017, ако първият подновителен преглед на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт на или след 08.09.2017 е извършен преди 08.09.2019 и не е бил извършван подновителен преглед на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт на или след 08.09.2014 и преди 08.09.2017

Казано по-просто, ако последният подновителен преглед на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт е бил извършен между 08.09.2012 и 07.09.2014, тогава система за пречистване на баластните води трябва да бъде инсталирана на втория подновителен преглед на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт на или след 08.09.2017.

Инж. Ф. Карагьозов