Бизнес

Към морските организации и морския бизнес в България

Разделът „Бизнес“ в интернет страницата на „Maritime Global“ цели да популяризира успехите на морските организации и морския бизнес в България.

Хората в България имат нужда и заслужават да научават за успехите на морските организации и морския бизнес в страната. Можете да подкрепите инициативата, като се свържете на посочените в сайта контактни детайли, за да информирате обществеността за Вашите постижения и проекти.Maritime Global“ не е комерсиален сайт, така че това ще Ви коства единствено усилията да създадете Вашата добра новина. За тези, които желаят информацията да достигне и извън пределите на страната, ще бъде открита отделна секция на английски език.

Според проучване на общественото мнение, проведено от Агенция „Тренд“ по поръчка на Германо-българската търговско индустриална камара (ГБТИК) и група партньорски бизнес организации, участващи в съвместна инициатива под наслов „За да успеем в България“:

  • 63% от българите биха искали да научават повече за успешни български предприятия и български предприемачи.
  • 59% изразяват неодобрение, че в медиите не се споменават имената на успешните компании, а само 18% са на обратното мнение.
  • 74% са на мнение, че негативните новини преобладават в българските медии.

„Maritime Global“ е на Ваше разположение.