СвятТехнологии

Откриха централа за концентриране на слънчева енергия в пристанище Антверпен

Първата за европейската промишленост централа за концентриране на слънчева топлинна енергия беше открита в пристанище Антверпен.

Тази иновативна енергийна технология генерира екологично чиста топлина от концентрирана слънчева светлина, която може да бъде използвана в промишлеността. Централата е инсталирана за „Adpo“ (Antwerp Distribution and Products Operations) от базираната в Гент енергийна компания „Azteq“, като част от пилотен проект съфинансиран от фламандското правителство. Това е първата индустриална централа за концентриране на слънчева топлинна енергия в Европа.

Промишлените компании обикновено получават топлина за своите процеси от изгарянето на изкопаеми горива като природен газ. Концентрирането на слънчева топлинна енергия е иновативна технология, при която слънчевата светлина се концентрира от параболични огледала и така се преобразува директно в топлина. Температурата може да достигне 400°C. По този начин се осигурява топлина, която може да се използва за промишлени нужди. Технологията произвежда три пъти повече енергия на квадратен метър в сравнение с фотоволтаичните системи. Топлината може да се съхранява в изолирани контейнери, така че да бъде използвана и през нощта. Технологията е напълно екологично чиста алтернатива за индустриални нужди и може да допринесе значително за намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

Базираната в Гент енергийна компания „Azteq“ през последните няколко месеца инсталира централа за концентриране на слънчева топлинна енергия посредством параболични рефлектори с обща площ 1100 квадратни метра за логистичната компания „Adpo“ (Antwerp Distribution and Products Operations) в Беверен. До този момент „Adpo“ е използвала газ за производство на пара необходима за почистване и отопление на цистерни и контейнери. Това изисква температури над 140°C, напълно постижими с възможностите на технологията за концентриране на слънчева топлинна енергия. Централата, която ще замества 500MWh потребление на газ годишно, е инсталирана над паркинга на компанията, над железопътна линия и под електропровод за високо напрежение, като по този начин е отличен пример за двойно използване на земни площи. Слънчевите рефлектори, всеки с дължина 5m и инсталирани в линии от по 120, следват пътя на слънцето и фокусират слънчевата светлина върху колекторни тръби.