Публикации

Бавният ход на главните КДВГ и опасностите за ТКА

Бавният ход на главните корабни двигатели с вътрешно горене /КДВГ/ и опасността, която той крие за турбокомпресорните агрегати /ТКА/.
Доц. д-р инж. Йосиф Йосифов
Mobile: 0888 765 197
E-mail: trans-t@vega.bg
Д-р инж. Делян Христов
Mobile: 0899 469 827
E-mail: delyanhristov@abv.bg

Съвременните високотехнологични турбокомпресорни агрегати /ТКА/, които намират изключително приложение при корабните двигатели с вътрешно горене /КДВГ/, могат да бъдат разрушени за секунди, повличайки след себе си сериозни последствия.

За първи път в патент на Gottlieb Daimler DRP 34926 от1885г. се описва тронков четиритактов двигател с принудително пълнене, който работи на газ. Няколко години по-късно Wilhelm Maybach конструира първия в света V-образен двигател, при който също е използвал идеята за принудително пълнене. Създателят на дизеловия двигател Rudolf Diesel в началото на 1896г. прави допълнение към своя основен патент №67207, при което към едноцилиндровия двигател се използва подбуталното пространство в качеството на бутална въздушна помпа. Когато швейцарският инженер Alfred Buchi регистрира своя патент през 1905 год. и произвежда първия в света голям турбокомпресорен агрегат VT402 през 1924 год., едва ли някой е предполагал, че след 110 години неговата идея да се обедини класическата бутална част с ротационна /турбина плюс компресор/ ще завладее света.

Първите показали на света мястото на принудителното пълнене и турбокомпресорните агрегати

Тези високотехнологични продукти, които намират изключително приложение при корабните двигатели с вътрешно горене /КДВГ/ (към настоящия момента на практика не се произвеждат двигатели, които да са без ТКА), могат да бъдат разрушени за секунди, повличайки след себе си сериозни последствия.

Статията разглжда типичен случай, потвърждаващ казаното.

Той касае кораб за насипни товари с основни размери: дължина -198,97 m; ширина -30,17m; газене-15,45m; дедуейт – 44 844t. Корабът се задвижва от двутактов двигател Sulzer 5RTA52 U, работещ директно на фиксиран 4-лопатков гребен винт. Даниите за двигателя и ТКА са показани по-долу.

По време на продължително щормуване пред едно от черноморските пристанища е станало събитието, което си позволяваме да споделим с българската морска техническа общност. Подобни събития е редно да бъдат наричани катастрофични, тъй като последствията от тях водят до изключително големи финансови загуби за корабособственика и застрахователя, а така също могат да доведат и до гибелта на кораба и екипажа.

Изложеното от авторите в посочения материал се базира на два основни източника:
  1. Заключението на водещ специалист на фирмата производител на двигателя.
  2. Експертното становище на първия от авторите на настоящия материал подготвено за нуждите на корабособственика.


Изтегли статията [1.1 MB]

За авторите:
Доц. д-р инж. Йосиф Йосифов

Авторът е завършил ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ специалност“ Корабни машини и механизми“ през 1970г. От 1974 – 1984 е преподавател по „Корабни парни и газови турбини“ в същото учебно заведение, а от 1984 – 2005 е преподавател и завеждащ катедра в БМКЦ, където създава през 1986г. първата лаборатория по „Корабни турбокомпресорни агрегати“ в България. Участвал е в подготовката на стотици български механици. Съавтор на 3 книги и над 50 публикации свързани с корабните турбокомпресори и турбини. През 1990г. създава първата частна фирма в България за ремонт на турбокомпресорни агрегати. Ръководи ремонти в България и зад граница на повече от 2000 турбокомпресори, модернизиране на системите за принудително пълнене и турбокомпресорни агрегати на над 30 кораба и др. Под негово ръководство и по негова идея е създаден първият сервиз в района на Черно море на фирмата АВВ през 1985г. От 1995 – 2010 е представител на PBS Turbo /Чехия/ за България. Негови ученици са едни от най-известните български корабни механици, които работят като главни механици и суперинтенданти в редица световни морски компании.

Д-р инж. Делян Христов

Делян Христов завършва бакалавърска програма „Корабни машини и механизми“ във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна през 2008г. През 2010 година и магистърски курс по същата специалност. От 2008 г. работи като корабен механик за чуждестранни компании. През 2013г. за кратко работи в отдел „Контрол на качеството“ в КРЗ „ТЕРЕМ – Флотски арсенал“. От 2014г. е част от състава на катедра „Корабни силови уредби“ във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна. Асистент преподавател по дисциплините „Организация на корабната служба и техника на безопасност“, „Корабни дизелови двигатели“ и „Корабни турбомашини“. През 2015г. придобива степен на професионална квалификация „Главен механик над 3000 КW”. През 2018г. защитава докторска дисертация във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна, свързана тематично със системите за принудително пълнене на конвенционални двигатели и двигатели работещи на природен газ. През 2019г. работи за норвежка компания производител на скрубери за очистване на серни оксиди като мениджър по инсталации и начално пускане на уредбите. Основните му професионални и преподавателски интереси са насочени към съвременните системи на корабните двигатели и експлоатационните им особености, свързани с принудително пълнене, турбокомпресорни агрегати, горивоподготовка и горивна апаратура, системи за мазане.