България

Предлагат за ратификация договора за закупуване на минни ловци

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Договора за закупуване на минни ловци „Мааслуис“ и „Хелевутслайс“

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Договора между правителството на Република България и правителството па Кралство Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“ клас „Трипарти“ с бордови номер М856 и минен ловец „Хелевутслайс“ клас „Трипарти“ с бордови номер М859.

От българска страна договорът беше подписан на 11 ноември от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, в изпълнение на дадените му правомощия от Министерския съвет с протоколно решение № 45 от 6 ноември 2019 г., с което се одобрява проекта на договора.

Съгласно направения в Министерството на отбраната военно- икономически анализ, придобиването на двата кораба е икономически целесъобразно и ще допринесе за повишаване на способностите на българските Военноморски сили за изпълнение на задълженията по осигуряване безопасността на корабоплаването в морското ни пространство в мирно време, както и за успешно изпълнение на военновременните задачи в национален и съюзнически формат в НАТО и ЕС.