Инспекции

Защитното облекло на пожарникаря нов хит за забележки по Paris MoU

Нов повод за забележки при проверки по Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол е защитното облекло на пожарникаря.

Проверяващите имат претенции към защитното облекло на пожарникаря, като вписват в рапортите от инспекциите забележки като:

  • Не е подходящо за влизане в горяща среда (Not suitable for fire entry);
  • Не е защитно облекло предназначено за горяща среда (Not a fire entry suit); или
  • Защитно облекло с копчета и/или закопчалки преминаващи през облеклото и провеждащи топлина към използващия го (Outfit with buttons and or latches penetrating the suit and conducting heat to the wearer)

За това сигнализира морската администрация на Република Маршалови острови, като предупреждава, че екипажите трябва да са запознати с възможностите и ограниченията за използване на защитното облекло на пожарникаря.

В общия случай въпросното защитно облекло има одобрение съгласно SOLAS и Fire Safety Code, но според формулировката на забележките „Може да не осигурява достатъчна топлинна защита от излъчваната топлина при влизане в затворени помещения“

Забележките обикновено са със срок за отстраняване до отплаване (код 17) когато:

  • въпросното защитно облекло се използва при учебни тревоги в затворени помещения;
  • използващите защитното облекло не са запознати с ограниченията при неговата употреба;
  • ограниченията не са посочени в ръководството за тренировки на борда (SOLAS Training Manual).

Според проверяващите вписващи тези забележки, за подходящи за борба с пожари в затворени помещения се считат защитни облекла сертифицирани по европейския стандарт EN 469.

Коментар на автора:

На някои кораби защитните облекла за пожарогасене са сертифицирани по други стандарти, като например EN 531 или EN ISO 11612.

Заглавието на EN 531 първоначално е било „Защитни облекла за промишлени работници, изложени на топлина (с изключение на облеклата за пожарникари и заварчици)“, но впоследствие е променено на „Защитни облекла за работещи, изложени на топлина“. Тази промяна вероятно погрешно е разширила неговото използване за облекла за пожарогасене, за което обаче съществува специален стандарт EN 469. По-късно EN 531 е заменен от EN ISO 11612 „Защитно облекло – Облекло за защита срещу топлина и пламък – минимални изисквания към експлоатационните качества“

Според Международната организация по стандартизация „Изискванията определени в ISO 11612:2015, са приложими за защитни облекла, които могат да имат широк кръг от приложения, където са необходими дрехи за ограничена степен на разпространение на огъня и където потребителят може да бъде изложен на лъчиста топлина, конвекция или контакт с разтопени метални пръски.“

Според Българския институт за стандартизация, EN 469:2005 е европейски стандарт, който „определя минимални нива на изискванията за изпълнение на защитното облекло, което се използва при пожарогасителни операции и свързаните с тях дейности, като например спасителни дейности, съответно оказване на помощ при бедствия.“

„Този европейски стандарт включва също опасности, предизвикани от случайни пръски от течни химични продукти или запалими течности, но не включва специално облекло, което намира приложение в други области на оперативни действия с голям риск, например отразяващо защитно облекло срещу излъчване на топлина. Той не включва защита на главата, дланите и стъпалата, както и защита от други опасности, например химични, биологични, електрически и радиологични опасности. Тези аспекти са обект на други европейски стандарти.“

Може да се наложи корабът да бъде снабден преди отплаване с ново защитно облекло за пожарогасене, одобрено съгласно EN 469.

Инж. Филип Карагьозов