Инспекции

ДПК ще си сътрудничат с ММО за смени на екипажите

Държавният пристанищен контрол ще си сътрудничи с Международната Морска Организация за смени на екипажите и подновяване на сертификатите.

Меморандумите за разбирателство по държавен пристанищен контрол (ДПК) изразиха готовността си да бъдат част от решението на спешния въпрос за смени на екипажите и репатриране на моряците. Това е ключов резултат от втората виртуална среща на всички меморандуми за ДПК проведена на 17-и юни и организирана от Международната Морска Организация (ММО) в сътрудничество с Международната организация на труда (МОТ) за обсъждане на въпроси свързани със сървеите и подновяването на сертификатите по време на пандемията.

Въпреки че смените на екипажи и репатрирането не са в пълномощията на органите за държавен пристанищен контрол, те играят важна роля, тъй като отговарят за извършването на инспекции на борда на корабите с цел проверка на съответствието с международните разпоредби. Например, проблемите за безопасността причинени от умора на екипажа, могат да бъдат проверени от държавния пристанищен контрол, особено когато удължаването на договорите на моряците нарушава максимума, предвиден в Морската Трудова Конвенция (МТК). Меморандумите за разбирателство по ДПК могат също да помогнат на кризисния щаб на ММО за моряците при решаване на отделни случаи, като предоставят важна информация за конкретни ситуации.

На срещата присъстваха Международната организация на труда и Международната асоциация на класификационните организации (IACS), както и представители от всички 10 меморандума за ДПК.