Околна средаСвят

Ще охладят ли климата топящите се ледници?

Учени от Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) изследват дали топящите се ледници ще охладят климата в северното полукълбо.

Резултатите от изследването ще предоставят важна информация, която ще помогне да се предвиди дали настоящото затопляне и топящите се ледници ще окажат влияние върху климата.

Океанските течения и глобалният климат са тясно свързани. Глобалните климатични изменения могат да променят океанските течения, като в същото време промените в основните океански течения могат да доведат до драматични и каскадни последствия върху регионалния и глобалния климат.

В Северния Атлантически океан топлата повърхностна вода от екватора тече към Арктика. Докато се движи на север, тя се охлажда, става по-гъста и в крайна сметка потъва потичайки обратно към екватора. Чрез транспортиране на топлина до северните ширини, този модел на циркулация подобен на „конвейерна лента“ и известен като Атлантическа меридианна преобръщаща циркулация (Atlantic meridional overturning circulation – AMOC) – прави по-мек климата в големите ширини, които иначе биха били необитаеми.
Но днес бързо променящият се климат може да наруши AMOC. Тъй като антропогенните емисии на парникови газове водят до затопляне на атмосферата, ледниците и ледените покривки се топят с ускорени темпове. Комплексните климатични модели показват, че ако в Северния Атлантически океан се излее достатъчно вода от топенето на ледовете, това може да забави AMOC, охлаждайки голяма част от северното полукълбо.

Ученият от WHOI Саймън Пендълтън изучава преди колко време в миналото, изливането на големи ледникови езера в океана е променило океанските течения и климата, за да прогнозира как днешното топене на ледовете може да промени теченията и климата. Преди около 13 000 години климатът започва да се затопля и ледената покривка, която някога е покривала голяма част от Северна Америка, се е оттеглила на север. Топящият се лед образувал големи езера, които периодично изливали огромни количества сладка вода в Северния Атлантически океан.

Работейки заедно с учените от WHOI Алън Кондрон, Джефри Донели и Марк Курц, Пендълтън сондира дъното на езера в северозападната част на щата Ню Йорк, за да събира седиментни проби, които могат да дадат информация за времето, когато са се случили тези катастрофални наводнения. Използвайки тази хронология заедно с глобален модел на океанските течения и определяне на мащаба на наводненията, Пендълтън очаква да разбере дали наводненията от топящите се ледници са забавили океанските течения и са охладили северното полукълбо в края на последния ледников период. Резултатите от неговото изследване ще осигурят важна информация, която ще помогне да се предвиди дали настоящото затопляне и топене на ледовете ще имат подобно въздействие.