АкцентиСвят

Българи приемат първите в света VLCS, задвижвани с втечнен природен газ

Българи приемат първите в света т.н. много големи контейнеровози very large container ship (VLCS), задвижвани с втечнен природен газ.

Те се строят в корабостроителницата „Hyundai Samho Heavy Industries“ (HSHI) за базираната в Сингапур „Eastern Pacific Shipping“ (EPS), която планира да построи 11 еднотипни контейнеровоза със следните характеристики:

  • Дедуейт: 154.700
  • Капацитет: 14.812 TEU
  • Най-голяма дължина: 366м.
  • Широчина: 51м.
  • Височина: 72м.
  • Газене: 16м.
  • Круизна скорост: 22 възела

Първите 6 от тях ще бъдат построени в HSHI. Те са със сключен дългогодишен чартър към френската CMA CGM, която също строи свои ултра големи контейнеровози (ULCS) задвижвани с втечнен природен газ (ВПГ).

Предстои първият от единадесетте еднотипни контейнеровоза да бъде предаден на EPS на 15-и септември тази година. Той премина успешно ходови изпитания през Август и ще носи името „CMA CGM TENERE“. Предаването на втория с име „CMA CGM SCANDOLA“ се очаква в края на 2020г. „CMA CGM TENERE“ ще обслужва линията Азия-Западна Европа.

Плавателните съдове са снабдени с танк за втечнен природен газ с обем 12000м3. Това е достатъчно за извършване на двупосочен преход между Азия и Европа без необходимост от бункероване на гориво. Танкът е направен от 9% никелова стомана с изключителни якостни характеристики и издръжливост дори при криогенна температура (-163°C).

Корабите са забележителни по отношение на ефективност и безопасност благодарение на оптималната конструкция на танка за втечнен природен газ, горивната система и двигателите, които работят с два вида гориво – течно дизелово и ВПГ. Главните двигатели са MAN B&W 11G90 ME-GI с мощност 68640 kW. Това са високоефективни двигатели с пренебрежимо малко изпускане на метан (methane slip – виж забележката под статията). Те включват редица технически подобрения на „MAN Energy Solutions“, като нов Pump Vaporizer Unit (PVU), който гарантира необходимите за работата на двигателя налягане и температура на горивото с висока степен на надеждност и нов Pilot Booster Injection Valve (PBIV), който използва по-големи или по-малки разпръскващи отвори в зависимост от това дали двигателят работи само с течно или в режим на двата вида гориво.

Главната цел при въвеждането на този нов клас VLCS в експлоатация е свеждането до минимум на вредните емисии изхвърляни в атмосферата, и покриването на новите изисквания на конвенцията MARPOL свързани с опазване на околната среда и намаляване на замърсяването на въздуха. Те напълно отговарят на поставените цели на IMO за 2030 година и ще бъдат екологично най-чистите кораби в наши дни.

„Eastern Pacific Shipping“ са спрели избора си на главни механици и капитани от България за получаването на първите два от тези сложни и наситени с модерни технологии кораби. Един от тях е к.д.п. Димитър Николов, с който успяхме да се свържем. За жалост той отказа да коментира и да дава каквато и да е информация, като изрично подчерта, че не е оторизиран за това.

От свои източници разбрахме, че подготовката на офицери за тези кораби не е никак лесна. Тя включва преминаване на курсове за International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), International Code of Safety for Ship Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels (IGF Code),  и издаване на ново свидетелство за правоспособност (Certificate of Competence) в което отпада ограничението за Газовози. Изискват се и 3 месеца плавателен стаж на газовоз като обучаем, с попълване и представяне на специален дневник за плавателна практика пред Морска Администрация.

Пожелаваме на българския екип в „Eastern Pacific Shipping“ крепко здраве и още много успехи.

Забележка:
Мethane slip е термин характеризиращ изпускането на неизгорял метан от двигателя в атмосферата. В основата на проблема лежи използваният работен цикъл. При цикъла на Дизел практически не се отделя неизгорял метан в атмосферата. При цикъла на Ото известна част неизгорял метан се изхвърля в атмосферата основно при фазата на газообмена в цилиндъра. Известно е, че метанът е с много по-голям краткосрочен парников ефект от въглеродния диоксид.

Източници:
[1] Eastern Pacific Shipping
[2] Пресцентър на Hyundai Samho Heavy Industries
[3] Пресцентър на MAN Energy Solutions