Какво трябва да знаем при преминаване през Босфора, за избягване на глоби?

Все повече зачестяват исковете към корабособственици на кораби, преминаващи през Босфора за извършени услуги по спасяване от местни компании (salvage services).
На какво се дължат тези искове?

Според местните правила, минималната транзитна скорост в Босфора е 4 възла, което за някои кораби е трудно достижимо предвид силните течения в района, достигащи 7-9 възла.

Тази скорост е стриктно съблюдавана от основният регулаторен орган-Directorate General for Coastal Safety (DGCS), който държи монопола в пролива по отношение на спасяване, пилотаж, провлачване, търсене и спасяване и VTS услуги. DGCS разполага с голям флот влекачи, които могат да се отзоват за много кратко време-буквално минути. Комуникацията между пилота и другите служби се осъществява основно на турски език, и ако има проблеми с корабното оборудване и невъзможност за поддържане на минималната транзитна скорост от 4 възла, пилотът в повечето случаи изисква влекачи.

Проблемът, който често се наблюдава, е че капитаните са задължени да задържат влекачите, без обаче да се уточнява дали става въпрос за стандартни задължителни влекални услуги или за спасяване.

На 1 юли 2012 г в сила влезе The Turkish Commercial Code, който е местният вариант на International Convention on Salvage of 1989 и освен това Турция ратифицира конвенцията по спасяване, която влезе в сила на 29 май 2013.

Исковете по спасяване, съгласно Article 13 на Salvage Convention, са в рамер 8-12% от стойността на:

  • Корпуса
  • Товара
  • Горивото

По силата на ревизираните условия за спасяване в Турция Turks 2015, когато корабособствениците подпишат тези условия, по силата на Clause 7 те са длъжни „да заплатят възнаграждение за спасяване и свързаните с това спасяване разходи по кораба, корабното гориво, товара и навлото, и освен това се съгласяват , че всеки иск ще бъде директно насочен към тях“

Какви препоръчителни мерки трябва да се предприемат при преминаване през Босфора?
  • Да се гарантира, че корабът има достатъчно мощност да поддържа минималната транзитна скорост от 4 възла, дори и при насрещни течения
  • Да се гарантира, че корабът няма технически проблеми с двигателя или рулевото устройство
  • Капитанът да е наясно с Master’s overriding authority и при необходимост да я упражнява
  • Ако е необходима помощ от влекачи, тази услуга да е базирана на commercial terms, а не като спасяване
  • При загуба на ход или управление, се препоръчва корабът да хвърли котва, отколкото да наема влекачи за спасяване. Разбира се, това е оправдано само след оценка на риска, защото загубата на управление не винаги означава непосредствена опасност. Капитанът НЕ е длъжен да приема услугата на влекачи за спасяване. Въпреки, че хвърлянето на котва в района на VTS е забранено, се оказва, че от финансова гледна точка, глобата за хвърляне на котва е доста по-малка, отколкото разходите по спасяване
  • Да не се подписва TURKS 2015 Salvage Agreement.

Публикацията е базирана на циркуляри на различни P&I Clubs.