Корабите за превоз на добитък – време ли е за решителни действия?

Корабите за превоз на добитък (КПД) (livestock carriers / cattle ships) са предназначени за превоз на овце, кози, крави и друг добитък.

Съществуват два основни типа животновози: открити и закрити. При откритият тип, кошарите или помещенията за превоз на животни са на открита палуба. По такъв начин се осигурява достатъчно количество свеж въздух, като се избягва опасността от задушаване на животните. Основният недостатък на този тип кораби е, че животните са изложени на вятър и водни пръски. Ето защо е проектиран и вторият тип: закрити или механични КПД. При тях помещенията за превоз на животни са разположени под палубата, като така не са изложени на директното влияние на метеорологичните фактори. Недостатък при този тип кораби за превоз на добитък е необходимостта от мощна вентилация, както и завишени хигиенни изисквания с цел предотвратяване на инфекциозни болести сред животните.

Корабите за превоз на добитък могат да бъдат специално построени за превоз на животни или пригодени за такива от контейнеровоз или Ро-Ро кораб. Бройката на добитъка може да достигне до 20000 глави добитък или 70000 овце.

По данни на Equasis към настоящия момент оперират около 150 КПД, като средната им възраст е 37 години, а най-старият кораб в експлоатация е Kalymnian Express, спуснат на вода през далечната 1964 г.

Този тип кораби влязоха в полезрението на морската общественост след поредният инцидент, при който кораб Gulf Livestock 1, с 43 души на борда и 5867 телета се обърна и потъна безследно на 2 септември в Източно китайско море поради тайфун. От екипажа засега има само двама оцелели.

Този случай обаче съвсем не е единствен.

През ноември 2019 г регистрираният в Пулау 2,113 т кораб Queen Hind развива крен, обръща се и потъва в порт Мидия, Румъния с 14000 овце на борда. Целият екипаж от 22 човека е спасен. Уви, спасени са едва 32 овце, открити да плуват в близост до корабa, който е построен през 1980 г.

През май 2019 г друг кораб, 138 метровия Boi Branco , са запалва, докато е на кея в Пирея. Екипажът от 41 души е успешно евакуиран.

През януари 2019 г 131 метровият Wardeh засяда близо до Мерсин. Поради лошо време, корабът, който е на котва, започва да дрейфа, получава сериозен крен и засяда.

6,449 т Haidar се обръща през октомври 2015 г., докато е на кея в Баркарена, Бразилия. Той е бил натоварен с 5000 животни и се е подготвял да отплава за Венецуела. Корабът обаче губи устойчивост и потъва с ляв борд. Няма данни за човешки жертви, но повечето животни загиват. Haidar е построен през 1994 г като контейнеровоз и е преоборудван за КПД. Списъкът може да бъде продължен с още много случаи, но не това е важното в случая. Причината за тези инциденти е тази, която трябва да бъде установена. Моралната гледна точка-доколко е хуманен такъв превоз-няма да дискутирам.

Конструкция

Корабите за превоз на добитък са уникални кораби. Както вече посочих, тяхната средна възраст е 37 години. Но това не е единственият им проблем-много от тях не са строени за превоз на животни, а са конвертирани в такива от контейнеровози, автомобиловози и кораби за генерални товари. Тези кораби имат по-малка напречна устойчивост от бълкери, например. Освен това, тяхната увеличена ветрилна площ допълнително намалява устойчивостта. Ето защо много често те срещат трудности да отговорят на weather criteria, както е посочен в Intact Stability Code. Друг проблем, пред който тези кораби са изправени, е положението на вертикалният център на тежестта на товара (VCG), който е под формата на хиляди глави добитък. В съответствие с изискванията за устойчивост, VCG не трябва да надвишава определени гранични стойности, зависещи от формата на корпуса и газенето. Промяната на начина на товарене и разпределение на товара могат да се окажат решаващи за устойчивостта на кораба. Освен това, поради високата си средна възраст, тези кораби са подложени и на износване и умора на материала, което може да доведе до катастрофални последици. Едва ли при конвертирането на корабите в КПЖЖ главният двигател и другите механизми са сменени. Важен фактор, който би следвало да се отчита е, че по време на прехода животните се движат. Това безспорно влияе на устойчивостта, като преместването на животните на един борд и кренът, който би възникнал, може сериозно да изложи безопасността на кораба на риск. С цел повишаване на товаровместимостта на кораба се добавят палуби, които допълнително повишават центъра на тежестта и влияят негативно на устойчивостта. Торта и урината оказват корозивен ефект върху стоманените палуби. Не по-малък проблем се оказва и липсата на натренираност на екипажа по отношение на грижите и работа с живи животни.

Регулации

Данните от Paris MoU показват, че индексът на задържане на тези кораби за последните три години е почти 9%, при среден такъв за корабите за генерални товари под 6,5 %

Според собствено разследване на Beef Central, 32 КПД са сертифицирани за превоз на животни от Австралия, като средната им възраст е около 19 години. От тях, 17 кораба са построени специално за превоз на добитък, и 15 са конвертирани. Правилата на Австралия за превоз на животни са едни от най-строгите в света. Корабът трябва да притежава Australian Certificate for the Carriage of Livestock (ACCL), който подлежи на преиздаване на всеки 12 месеца. Много от КПД, които оперират извън Австралия, едва ли ще са в състояние да посрещнат завишените изисквания за вентилация, които влязоха в сила по-рано тази година. Доклад от 2016 г на Animal Welfare Foundation твърди, че повечето КПД опериращи в ЕС, са конвертирани и не са специално построени за тази цел. Това означава, че те имат много издадени части и ръбове, които могат да наранят животните по време на товарене / разтоварване. Стръмните рампи, от друга страна, могат да предизвикат стрес и паника в животните. На КПД затворен тип, животните оцеляват благодарение на вентилацията, но тя често се оказва недостатъчна и евентуална повреда би довела до експоненциално увеличение на температурата и до фатални за животните стойности. Корабите отворен тип са дори и по-опасни, тъй като животните са изложени на слънце и жега. Според доклад на ветеринарят Dr Lynn Simpson налице е т.н синдром на палубното копито-обобщаващ термин за нараняванията на животните, намиращи се на борда. За съжаление, съществуват само минимални изисквания за защита на животните по време на превоз по море. The Australian Standards for the Export of Livestock (ASEL) се считат за най-строги. Правилата на ЕС за защита на животните датират от 1991 г, с последна ревизия Transport Regulation 1/2005.

Какво следва?

На първо място, има крещяща нужда от ревизиране и дори въвеждане на специфични правила за устойчивост и здравина на тези кораби. Това се признава дори от IMO, но за да се задвижи този въпрос е необходимо от страна-членка да бъде отправено предложение за по-детайлно разглеждане на този въпрос.

Замяната на еднокорпусните КПЖЖ с катамарани и дори тримарани, значително би подобрило устойчивостта им. В Австралия това се регламентира от Marine Order 43 (Cargo and cargo handling – livestock), в която са посочени структурните и механични изисквания за превоз на животни по море и безопасната експлоатация на кораба.

В много случаи, докладите от разследването на инциденти с КПД се публикуват в системата за докладване на морски произшествия и инциденти Global Integrated Shipping Information System. Към настоящият момент са налични три доклада, като в два от тях като основна причина за инцидентите се посочва движения на животните по време на прехода. И трите доклада съдържат препоръки за повишаване на безопасността.