СвятТехнологии

Wärtsilä прогнозира улавяне и съхраняване на въглерод на борда на корабите

Wärtsilä подчертава възможността новите технологии да позволят на скруберите да улавят емисиите на CO2 от корабите.

Wärtsilä Exhaust Treatment, водещ производител на скрубери, подчертава потенциала на системите за пречистване на отработените газове в близко бъдеще да могат да улавят и емисиите на въглероден диоксид (CO2), тъй като технологията напредва и дава възможност на производителите да проектират и модернизират скруберите за улавяне и съхраняване на въглерод (Carbon Capture and Storage (CCS)).

Wärtsilä е извършила мащабни изследвания и разработки, за да проучи как улавянето и съхраняването на въглерод може да бъде развито и приложено в морския сектор. Първоначалните резултати показват, че улавяне и съхраняване на въглерод на борда на корабите е технически възможно. За по-нататъшно ускоряване на изследванията, Wärtsilä инсталира 1MW пилотна установка в своя изпитателен център в Мос, Норвегия. Тази пилотна установка ще позволи на Wärtsilä да тества своите технологии за улавяне и съхраняване на въглерод при различни условия.

Скруберите пригодени за улавяне и съхраняване на въглерод, трябва да заемат централно място сред решенията, за декарбонизация на корабоплаването, в това число сред алтернативните горива и технологиите за енергийна ефективност. Тъй като има различни решения за намаляване въздействието на корабоплаването върху околната среда, секторът трябва да внедри иновации от различни области.

„Надграждането на съществуващите и доказали се технологии, като скруберите, ще бъде жизненоважно за постигането на целите за декарбонизация на индустрията“, каза Сигурд Йенсен, директор, Пречистване на отработени газове във Wärtsilä. „Технологиите за пречистване на отработените газове достигнаха нива, при които най-правилното решение е да изследваме по-широкото им приложение, отвъд съответствието с изискванията касаещи сярата.“

Йенсен добави: „Улавянето и съхраняването на въглерод на борда на корабите е мащабно начинание, за което вярваме, че можем да бъдем пионерите. Улавянето на въглерод е вълнуващо, защото може да осигури значително намаляване за относително кратък период от време. Това е важно в контекста на цялостния преход на индустрията към декарбонизация, тъй като ще ни позволи да запазим постигнатото, преминавайки към по-чист начин на опериране.“