Околна средаСвятТехнологии

EPS инсталира системи за улавяне на въглерод на два танкера

Eastern Pacific Shipping съвместно с Value Maritime инсталират системи за улавяне на въглерод на борда на два танкера.

EPS ще модернизира два танкера със системи за улавяне на въглерод, което ще ги направи най-големите океански кораби, оборудвани с технология за улавяне на въглерод до момента.

Eastern Pacific Shipping (EPS) подписа договор с базираната в Ротердам Value Maritime (VM) за инсталиране на системи за улавяне и филтриране на въглерод на танкерите „Pacific Cobalt“ и „Pacific Gold“, с опция за оборудване на още три кораба. Инсталирането на първата система е планирано да бъде завършено в рамките на 2022 г.

Построените през 2020 г., 49 700 DWT еднотипни кораби, ще бъдат оборудвани със системи за пречистване на газ „Filtree System“ на Value Maritime, която филтрира сярата и 99% от праховите частици. Системата ще включва модул за улавяне на въглерод, и неговото съхраняване в CO2 батерия на борда. Пълната с CO2 батерия ще бъде изпразвана в пристанище. Събраният в нея въглероден диоксид ще бъде използвана от потребители на CO2, като например оранжерии, или инжектирана в брегови мрежи за събиране на въглерод. Празната батерия ще се връща на борда на кораба за повторно използване и запълване с CO2.

Този т.н. „плъг енд плей“ подход в днешно време позволява на корабите да улавят до 40% от емисиите на CO2, с потенциал да надхвърли 90% в бъдеще.

В допълнение към възможностите си за улавяне на въглерод, „Filtree System“ също така премахва остатъците от масло и прахови частици от промивната вода, като гарантира, нейната PH неутралност и допринася за намаляване на подкисляването на морската вода.

Инсталирането на борда на м/т „Pacific Cobalt“ се очаква да бъде завършено до края на 2022 г., докато инсталирането на борда на м/т „Pacific Gold“ е планирано да бъде завършено до края на първата четвърт на 2023 г.

В допълнение към преоборудването, EPS и VM проучват бъдещи възможности за сътрудничество, като например внедряване на „Filtree System“ на борда на нови кораби на EPS, включително ново поколение контейнеровози.