МестниРегулативни

Израел забранява корабните горива със сярно съдържание над 0.10%

Корабите в израелски пристанища трябва да използват горива със сярно съдържание не по-високо от 0.10%.

Новите разпоредби влизат в сила от 23.02.2023 г. и се отнасят за кораби на кей или на котва в акваторията на израелски пристанища, освен ако корабът не използва система за пречистване на отработените газове.

Според Shipping Notices MP 27 “Новите правила забраняват използването на гориво със съдържание на сяра над 0.10% когато корабът е на кей или на котва в акваторията на пристанището освен ако не е снабден със система за пречистване на отработените газове (EGCS).” Забранява се и изхвърлянето на промивни води от системите за пречистване на отработените газове с отворен цикъл.

Не се уточнява как ще се прилагат новите разпоредби и в кой точно момент корабните двигатели трябва да бъдат превключени на съответстващо гориво. P&I клубовете препоръчват корабите посещаващи израелски пристанища да потърсят допълнителна информация от местния си агент.

Нотисът съдържа и насоки за Fuel Oil Non-Availability Reports (FONAR), Bunker Delivery Notes (BDN) и използването на системите за пречистване на отработените газове.


За Maritime Global

Maritime Global се реализира по идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното свободно време и се финансира изцяло с лични средства от инж. Филип Карагьозов. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.