За сайта

Проектът Maritime Global

Страницата на Maritime.Global е посветена на морските специалисти на управленско и оперативно ниво, в това число корабните екипажи, като ги информира за новините от областта на корабоплаването.

Maritime.Global стартира в интернет пространството на 09.02.2019г. като надграждане на Facebook групата “Bulgarian Maritime Community”, която беше създадена с цел да събере хора със сходни интереси на едно място в социалната мрежа. Място, където всички свързани с корабоплаването могат да водят интересни дискусии, да обсъждат проблеми, да споделят професионален опит и да се информират за новините в тази област.

Maritime Global ще се опита да спечели и задържи интереса на читателите, чрез публикуване на информация за морската индустрия и морския бизнес в страната и чужбина. Не на последно място проектът включва новини за Военноморските сили и морското образование в България.

Подобаващо внимание ще бъде обърнато и на нормативните изисквания. Ако вашата работа е свързана с корабоплаването, сигурно се чувствате затрупани от информация или объркани от непрекъснато появяващите се нови и нови изисквания – конвенционални, регионални, изисквания на ЕС и др. Става все по-трудно да се ориентираме в огромното количество документи бълвани ежедневно от организации като IMO и други регулаторни органи. Maritime.Global ще се опита да събере, систематизира и предаде в разбираем вид, онази част от информацията, която пряко засяга морските специалисти на управленско и оперативно ниво, в това число корабните екипажи.

Идеологията на Maritime.Global

Maritime.Global се стреми да предоставя на читателите си достоверна информация от сигурни източници, като класификационни организации, официални издания на IMO, ЕС, местни регулаторни органи, международни морски организации, производители на корабно оборудване.

Условия за използване на нормативната информация от сайта:

Maritime.Global няма претенциите и не се ангажира да информира читателите си за всяко едно изменение или изискване, което предстои да влезе или вече е влязло в сила.

Нормативните изисквания публикувани на този сайт са единствено с информативна цел и по никакъв начин не бива да се използват без предварително одобрение и съгласуване от/с корабособственика / оператора / агентите, а при необходимост класификационните организации и флаговите администрации. Maritime.Global не носи отговорност за финансови загуби или щети причинени в резултат на използването на информация предоставена на тази интернет страница.

Защита на личните данни:

Maritime.Global по никакъв начин не събира и не обработва лични данни.


Приятно и ползотворно прекарване на времето с Maritime.Global

Проектът е реализиран изцяло по идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното свободно време от инж. Филип Карагьозов.