Смени на екипажите в условията на COVID-19. Ще има ли скоро решение?

Извършването на смени на екипажите в условията на COVID-19 е сериозно предизвикателство, пред което е изправена световната морска индустрия. Значителен

Прочетете повече

СТО: Световната търговия може да спадне с до 32%

Световната търговска организация очаква намаляване на световната търговия с до 32%, поради спад в икономическата активност причинен от пандемията COVID-19.

Прочетете повече