Доц. д-р инж. Йосиф Йосифов

Доц. д-р инж. Йосиф Йосифов е завършил ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ специалност“ Корабни машини и механизми“ през 1970г. От 1974 – 1984 е преподавател по „Корабни парни и газови турбини“ в същото учебно заведение, а от 1984 – 2005 е преподавател и завеждащ катедра в БМКЦ, където създава през 1986г. първата лаборатория по „Корабни турбокомпресорни агрегати“ в България. Участвал е в подготовката на стотици български механици. Съавтор на 3 книги и над 50 публикации свързани с корабните турбокомпресори и турбини. През 1990г. създава първата частна фирма в България за ремонт на турбокомпресорни агрегати. Ръководи ремонти в България и зад граница на повече от 2000 турбокомпресори, модернизиране на системите за принудително пълнене и турбокомпресорни агрегати на над 30 кораба и др. Под негово ръководство и по негова идея е създаден първият сервиз в района на Черно море на фирмата АВВ през 1983г. От 1995 – 2010 е представител на PBS Turbo /Чехия/ за България. Негови ученици са едни от най-известните български корабни механици, които работят като главни механици и суперинтенданти в редица световни морски компании.