Противообрастващи покрития

Противообрастващи покрития

СвятТехнологии

Какво е обрастване? Почистване и противообрастващи покрития.

Обрастване е натрупването на микро и/или макро организми по повърхности и конструктивни елементи потопени в или изложени на водната среда.

Read More