Основни видове системи за мазане при ТКА. Приложение.

Основни видове системи за мазане при турбокомпресорните агрегати (ТКА). Приложение. Автор: Доц. д-р инж. Йосиф. Йосифов 1. Основни видове системи за

Прочетете повече

Конструкция и проблеми при мазане посредством центробежни вал-помпи с очистващ сепаратор при ТКА

Конструкция и проблеми при мазане посредством центробежни вал-помпи с очистващ сепаратор при турбокомпресорните агрегати (ТКА) Автор: Доц. д-р инж. Йосиф. Йосифов

Прочетете повече

Защитни решетки пред ТКА-елементарните неща, които създават големи проблеми.

Защитните решетки пред турбокомпресорните агрегати или за елементарните неща, които създават големите проблеми. Автор: Доц. д-р инж. Йосиф. Йосифов 1.

Прочетете повече

Когато съдбата срещне личното и професионалното

Авторът на разказа, Доц. д-р инж. Йосиф. Йосифов създава през 1986г. първата лаборатория по „Корабни турбокомпресорни агрегати“ в България. Участвал

Прочетете повече

Бавният ход на главните КДВГ и опасностите за ТКА

Бавният ход на главните корабни двигатели с вътрешно горене /КДВГ/ и опасността, която той крие за турбокомпресорните агрегати /ТКА/. Доц.

Прочетете повече