България

Студентски проект VarnaTech цели да се превърне в ежегодно събитие

Конференцията VarnaTech е студентски проект между Студентските съвети на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Технически университет – Варна.

Темата на конференцията VarnaTech – Варненска научно-техническа конференция е „Иновации в инженерните науки”, с която се цели да бъдат ангажирани бъдещите инженери с идеите и разработките на „утрешния ден“, за да могат да покажат своята гледна точка и своите виждания за направленията, в които се обучават.

Целта на конференцията е да се превърне в ежегодно събитие между двата университета, в което студенти с иновативни идеи и научни разработки, да изградят по-добра комуникация помежду си и да се научат да се справят с проблемите по възможно най-добрия начин.

Направления:

  1. Машинно инженерство;
  2. Електротехника, електроника и автоматика;
  3. Комуникационна и компютърна техника;
  4. Енергетика;
  5. Транспорт, корабоплаване и авиация;
  6. Общо инженерство;

Участниците ще имат възможност да презентират свои макети, прототипи и постери по време на първото издание на форума разделени в по-горе упоменатите направления.

Целта на организирането на изложението е стимулиране на изобретателската, творческата и научната дейност сред подрастващото поколение и младежта и създаване на специализирани звена, в които да се предизвиква и развива новаторско мислене.

Линк към събитието във facebook