Условия за ползване

1. Условия за ползване на нормативната информация от сайта

1.1. „Maritime.Global“ няма претенциите и не се ангажира да информира читателите си за всяко едно изменение или изискване, което предстои да влезе или вече е влязло в сила.

1.2. Нормативните изисквания публикувани на този сайт са единствено с информативна цел и по никакъв начин не бива да се използват без предварително одобрение и съгласуване от/с корабособственика / оператора / агентите, а при необходимост класификационните организации и флаговите администрации. Maritime.Global не носи отговорност за финансови загуби или щети причинени в резултат на използването на информация предоставена на тази интернет страница.

2. Авторско право

2.1. Като предоставят публикации и информация (текст и медия), авторите се съгласяват предоставените от тях материали да бъдат публикувани на интернет страницата на „Maritime Global”

2.2. Статиите в раздел „Публикации“ (текст и медия) са интелектуална собственост на техните автори и обект на авторско право. Те могат да бъдат копирани и използвани единствено за лични, нетърговски цели. Позволено е тяхното използване с учебна цел при условие, че се посочват авторите и източникът.

2.3. Копирането, разпространяването и използването на съдържание (текст и медия) от раздел „Публикации“ извън посочения в параграф 2.2 смисъл, без знанието и съгласието на неговите автори е забранено.