ИАМА разработва морска интегрирана система за търсене и спасяване

ИАМА разработва морска интегрирана система за търсене и спасяване и за борба с разливите. Изпълнителна агенция „Морска администрация” проведе първа

Прочетете повече

Кога да инсталираме система за пречистване на баластните води?

Кога трябва да инсталираме на кораба система за пречистване на баластните води съгласно изискванията на Баластната конвенция (BWM Convention)? На

Прочетете повече