На 9 април 2019 г. в Националния военноисторически музей в гр. София се проведе научна конференция, посветена на 140-годишнината от създаването на българските Военноморски сили, на тема: „Ролята на Военноморските сили на Република България в защитата на националните ни интереси“.
Прочетете статията в нейния оригинал на интернет страницата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Организатори на конференцията бяха: Военноморски сили, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, фондация „Български криле“ и Националният военноисторически музей. Конференцията се проведе под патронажа на министъра на отбраната, господин Красимир Каракачанов, и с генералното партньорство на Комисията по отбрана към 44-то народно събрание.

В рамките на конференцията доклади изнесоха: началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – на тема „Предизвикателства и перспективи пред военноморското образование в Република България“; заместник-началникът по учебната и научна дейност, к-н I ранг проф. д-р Калин Калинов – „Перспективи за развитие на Военноморските сили на Република България“; к-н I ранг доц. д-р Асен Кожухаров – на тема „Български офицери – слушатели на допълнителния курс по радиотелеграфия към минния офицерски клас в Кронщат (1911 г.)“;  к-н I ранг доц. д-р Недко Димитров – „Настоящи способности на Военноморските сили на Република България“. Курсант мичман Петър Генов и курсант мичман Илиян Стоянов изнесоха доклад на тема „Батальон за подготовка на курсанти – организационна структура и лидерска подготовка“.

Докладите, представени от Морско училище, предизвикаха жив интерес сред присъстващите с това, че в тях бяха представени идеи за адекватна подготовка на бъдещите морски офицери и за високотехнологичен отговор на съвременните заплахи в морските пространства.