IMOРегулативни

Задължителен електронен обмен на информация с пристанищата

От 08.04.2019 г. влезе в сила задължително изискване за електронен обмен на информация между корабите и пристанищата.

Изискването, което е задължително съгласно Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване (FAL Convention), е част от пакет изменения на анекс към конвенцията приет през 2016 г. с Resolution FAL.12(40).

„Новото изискване на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване, всички държавни органи да създадат системи за електронен обмен на информация, свързана с морския транспорт, е значителен напредък на морската индустрия и пристанищата към дигиталния морски свят, намалявайки административните трудности и увеличавайки ефективността на морската търговия и транспорт“ , заяви генералният секретар на IMO Kitack Lim.

Конвенцията насърчава използването на „единен прозорец“ за данни, за да може цялата информация, изисквана от държавните органи във връзка с пристигането, престоя и отплаването на кораби, хора и товари, да бъде подавана чрез един портал, без дублиране.

Тя е ратифицирана от 121 държави и съдържа стандарти, препоръчителни практики и правила за опростяване на формалностите, документалните изисквания и процедурите свързани пристигането, престоя и отплаването на корабите.

В рамките на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване IMO е разработила стандартизирана документация, която да бъде използвана от органите и правителствата. Конвенцията призовава всички заинтересовани страни да ги използват.

Стандарт 2.1 на конвенцията изброява документите, които държавните органи могат да изискват от корабите и препоръчва максимален брой на копията, които следва да се изискват. Има стандартизирани формуляри за седем от тези документи.

  • IMO General Declaration
  • Cargo Declaration
  • Ship’s Stores Declaration
  • Crew’s Effects Declaration
  • Crew List
  • Passenger List
  • Dangerous Goods Manifest

Изискват се пет други документа, за сигурност, за отпадъци, предварителна електронна информация за товара с цел митническа оценка на риска и две допълнителни съгласно Всемирната пощенска конвенция и Международните здравни правила.

Съгласно изискването сега всички национални органи следва да имат разпоредби за електронен обмен на изискваната информация.