Свят

Претоварените екипажи – ключов фактор за лошата поддръжка

Около 13% от морските инциденти са причинени от лоша поддръжка, а недостигът на ресурси е един от ключовите фактори за това, според бюлетин на Австралийската Морска Администрация за Безопасност (Australian Maritime Safety Authority (AMSA)).

Ключов фактор за лошата поддръжка е, че над 20% от моряците работят повече от 69 часа на седмица с нефиксирано работно време.

„Недостигът на ресурси означава, че хората и организациите често трябва да правят компромис между времето и усилията, необходими за подготовка на дадена дейност, и времето и усилията вложени за нейното извършване.”

се казва в бюлетина.

„Компромисите, включващи съкращаване на дейностите, позволяват бърза експлоатация на кораба, но за сметка на надеждността и безопасността.“

Други посочени фактори са умора, лошо разработени процедури за поддръжка, липса на обучение и процедурите за сдаване и приемане на вахтите.

AMSA подчертава изключителното значение на поддръжката за безопасността на кораба, екипажа и експлоатацията.

Според бюлетина, анализът на данните от PSC инспекции проведени от AMSA, показва 896 забележки свързани с поддръжката за 2017 г. и 708 за 2018 г. Това представлява 13% от общия брой забележки в периода 2017—2018 г.

Един от посочените примери е засядането на танкера „Desh Rakshak“ през януари 2006 г. на път към пристанището Geelong с пилот на борда. При подхождане към източния край на Южния канал, рулят не отработва заданието от мостика и остава в положение 5 градуса на ляв борд. Впоследствие управлението е възстановено, но опитите за предотвратяване на засядането са неуспешни. Разследването стига до заключението, че причина за инцидента е пропуск в системата за планирана поддръжка на кораба, по-специално поддръжката на рулевото устройство.

Междувременно Международният морски изследователски център към университета в Кардиф е анализирал 693 разследвания на инциденти в световен мащаб, публикувани в периода 2002 и 2016 г. Той е установил, че за инциденти, свързани със спасителни лодки, най-често срещаната причина (в 26.1% от случаите) е неправилна или некачествена поддръжка.