IMOРегулативни

LR започва издаване на електронни сертификати.

Lloyd’s Register (LR) започва да издава електронни сертификати в съответствие с “Guidelines for the Use of Electronic Certificates” (FAL.5/Circ.39/Rev.2).

От 1 ноември 2019 г. LR започна да издава електронни сертификати за новоиздадени и преиздадени сертификати от името на администрацията на флага на Панама. От началото на 2020 г. LR ще издава електронно всички видове сертификати от името на всички флагови администрации, които са разрешили тяхното използване.

За електронните сертификати, издадени от Lloyd’s Register, се прилагат същите процедури и системи както и за хартиените сертификати. Форматът и съдържанието на сертификатите съответстват на изискванията в конвенциите и са идентични с хартиените сертификати, с изключение на електронния подпис. Не е необходимо електронните сертификати да се отпечатват и подписват.

Електронните сертификати са защитени от неоторизирани редакции, модификации или ревизии. Ако бъдат подправени, ще се появява ясно съобщение, че сертификатът вече не е валиден.

Контролът на достъпа и предотвратяването на измами се постига чрез уникален проследяващ номер, отпечатан на всеки сертификат, позволяващ удостоверяване и проверка онлайн. Предвидена е надеждна защита срещу кибератаки.

Корабособствениците, операторите и екипажите на кораби, които използват електронни сертификати, трябва да гарантират, че тези сертификати се управляват съгласно раздел 11 от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code).