България

Очаквайте отново ДЕН НА СИНИ КАРИЕРИ!

Третото издание „Ден на сини кариери“ ще се проведе на 28 ноември 2019 г., от 9:30 до 16:00 часа, в Юнашки салон,  гр. Варна, бул.“Христо Ботев“№ 1.

Събитието се организира от Морски клъстър България и Българска морска камара, и с активното участие  на фирми от морските сектори, научни институти и образователни институции като Висше военноморско училище „Никола Й.Вапцаров“, Технически университет – Варна, Колеж по туризъм – Варна, Институт по Океанология и др. Спонсори на събитието са „МТГ Делфин“ АД, „Сени“ ЕООД, „Космос ейджънси“ ЕООД,  „Варна меритайм“ ООД, Институт по океанология “Проф. Фритьоф Нансен”- БАН.

Събитието е насочено към младите хора – ученици, студенти и дипломирани специалисти, работещи в „синята икономика“, в други сектори, както и временно безработни.

Организаторите се стремят да запознаят младите хора с богатата гама от професии и възможности за кариерно развитие в областите на „Син растеж“.

Доказали се професионалисти от водещи български компании ще представят пред аудиторията спецификата и преимуществата на сектори като морски транспорт и круизен туризъм; пристанищни дейности, логистика, агентиране, снабдяване и други услуги; корабостроене, кораборемонт и океанско инженерство; научни изследвания и иновации в морските сектори. Ще акцентират върху перспективите и изискванията на бизнеса за упражняване на професии от „синята икономика“ при използване на съвременни технологии и ще очертаят възможностите за кариерно развитие в основните за региона сектори от „Син растеж“. В рамките на събитието участниците ще имат възможност да получат информация за специалности и програми за обучение в сините сектори, предлагани от висши учебни заведения, да се срещнат с  бъдещи работодатели, да се запознаят  с дейността на представените  бизнес и научни организации.