СвятТехнологии

NYK тества поддръжка според състоянието, за автономни кораби

NYK започна тестове на модерна система за поддръжка според състоянието condition-based maintenance (CBM)* в процеса на реална експлоатация на кораб.

Поддръжка според състоянието condition-based maintenance (CBM) е нов процес на поддръжка и управление на корабни машини и механизми.

Данни за машините от много сензори ще бъдат споделяни и наблюдавани от класификационната организация и производителите на двигатели в реално време, подобрявайки по този начин поддръжката. В бъдеще NYK ще използва тези данни и наблюдение в реално време, за да разработи усъвършенствана CBM за реализиране на автономни кораби с екипаж на борда.

Предистория

В корабоплавателната индустрия обикновено се практикува поддръжка, базирана на времето (на определени интервали от време), но тя изисква излизане на кораба извън експлоатация за няколко седмици, инспекции на всеки две или три години, дори да няма износване или повреда на двигателя. Нещо повече, неочаквани повреди могат да възникнат и по време на рейса и да причинят сериозни закъснения.

Благодарение на последните разработки в информационните и комуникационните технологии, между кораба и брега могат да бъдат предавани големи количества данни. NYK използва тези постижения, фокусирайки се върху CBM и провеждайки изследвания за оптимална поддръжка. Сега NYK възнамерява да засили своите изследвания, партнирайки си с компаниите, посочени по-долу, за да разработят усъвършенствана CBM.

  • Партньори в съвместния проект за реализиране на CBM за главен дизелов двигател са: NYK, MTI Co. Ltd., Class NK, Japan Engine Corporation

  • Партньори в съвместния проект за реализиране на CBM за главна парна турбина са: NYK, MTI Co. Ltd., Class NK, Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co. Ltd.

Описание на съвместните проекти

Нови сензори и оборудване са инсталирани в допълнение към SIMS2**, при два различни типа, главен двигател и главна парна турбина, като се събират подробни експлоатационни данни, като вибрации и температура на лагерите. След това състоянието на двигателя ще бъде споделяно и непрекъснато наблюдавано от производителя и класификационната организация.

Проектите също ще работят за прогнозиране на неизправности и остатъчния полезен живот на двигателя, като се възползват от експертните познания на производителя за да създадат оптимални насоки за поддръжка според състоянието и осъществят проверка на реален кораб.

Тези резултати ще бъдат споделени с класификационната организация за създаване на нова схема за класификационни прегледи, базирани на CBM.

Бъдеще

NYK ще подобри точността на прогнозиране на повреди и оставащия полезен живот. В бъдеще NYK ще разработи по-усъвършенствана CBM, която позволява непрекъснато наблюдение на състоянието чрез ИИ (изкуствен интелект) и след това реализиране на оптимална поддръжка чрез комбиниране с информацията за разписанието на кораба.

Създаването на усъвършенствана система за поддръжка според състоянието е стъпка към високо автоматизиран автономен кораб. Целта на NYK създаването на иновативен метод, който може да е от изключителна полза за реализирането на автономен кораб с екипаж на борда.

* Поддръжка според състоянието condition-based maintenance (CBM) – Стратегия за поддръжка, която следи действителното състояние на механизма, за да определи каква поддръжка трябва да се извърши и кога, вместо това да се прави след повреда или на определени интервали от време.

**SIMS2 – Корабна система за управление на информацията, разработена от NYK и MTI и позволяваща обмен на данни между брега и кораба в реално време.

Система за поддръжка според състоянието към момента
Система за поддръжка според състоянието към момента
Усъвършенствана система за поддръжка
Усъвършенствана система за поддръжка
Бъдеща усъвършенствана система за поддръжка според състоянието
Бъдеща усъвършенствана система за поддръжка според състоянието