Бизнес

БГ ФИШ произвежда над 35% от аквакултурата в България.

Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ ФИШ с 16 броя ферми произвежда над 35% от аквакултурата в България.

Фермите, които отглеждат сладководна и соленоводна аквакултура в България са над 700 бр., официално регистрирани. Всички те произвеждат 13 998 200 кг. аквакултура, предимно шаранови, пъстървови видове риби и черни черноморски миди.

Членовете на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ произвежда 4 948 731 кг. риба и миди, което е 35,4% от аквакултурата произведена в България. Това нарежда членовете на БГ ФИШ на първо място сред асоциациите по производство на аквакултура и я превръща във водеща и в този подсектора на рибарството. БГ ФИШ е единствена, която публикува данните и дава прозрачност на своята дейност. Най-интересен е фактът, че произведените от членовете на БГ ФИШ количества риба и миди се осъществяват само от 16 бр. ферми /4 за пъстърва, 4 за черни миди и 8 за шаранови и есетрови видове/. Най-неблагоприятен за производителите на аквакултура е огромният дял на сивата икономика, защото според неофициални източници в България риба се развъжда в над 3000 водни обекта, за сметка на регистрираните около 700. Неоспорим е фактът, че нерегистрираните ферми също предлагат своята стока на пазара, защото ферми с капацитет тон-два до 5 – 10 – 20 тона не консумират рибата си сами, а я реализират безконтролно, без да доказват безопасност на хранителният продукт, без да изследват суровината и без да окачествяват продукцията. Единственият начин производителите на аквакултура да се преборят със сивата икономика е като се обединят в сдружения, каквото е БГ ФИШ, призната междубраншова асоциация https://bgfish.com/

Източник: Асоциация на производителите на рибни продукти