България

ОПТТИ: Хидрографски кораб „Дунав 1“ – защо е толкова специален

В гр. Русе се намира един от най-новите кораби на  ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, хидрографски кораб „Дунав 1“.

Хидрографски кораб „Дунав 1“ е построен в рамките на проект “Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г.

Неговата роля за поддържане безопасността на корабоплаването по река Дунав е от изключително значение.

Видео: ОП Транспорт и транспортна инфраструктура | YouTube

Специализираният плавателен съд, оборудван със съвременна апаратура, позволява да се проследяват хидроморфоложките изменения на реката, състоянието на речното русло в общия българо-румънски участък на река Дунав, както и движението на седиментите, които са причина за образуването на прагови участъци.

„Дунав 1“ е снабден с хидрографска апаратура и лазерна система, които служат за заснемане на дълбочините в речното корито и създаване на модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. По този начин се дават насоки за състоянието и потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от река Дунав.

Източник: ОП Транспорт и транспортна инфраструктура