СвятТехнологии

Кои са бъдещите алтернативни горива и двутактовите MAN B&W за тях

Кои са бъдещите алтернативни горива и какво е портфолиото на MAN Energy Solutions за тях?

Според прогнозата на MAN Energy Solutions за бъдещите алтернативни горива, още преди края на 2020г., всички поръчки за ново строителство на кораби за превоз на втечнен природен газ (LNG carriers) ще бъдат с двигатели използващи алтернативно гориво. Те ще бъдат последвани от корабите за превоз на пропан-бутан (LPG carriers). Към момента около 50% от поръчките за ново строителство на тези кораби е с двигатели на двойно гориво, но се очаква техният процент да достигне 100% още през 2027г.

MAN Energy Solutions - прогноза за корабите ново строителство които ще използват алтернативни горива
Източник: MAN Energy Solutions

При останалите типове кораби двигателите използващи алтернативни горива ще навлизат със сравнително по-бавни темпове. През 2030г. се очаква едва 60% от новопоръчаните танкери за превоз на суров петрол да използват алтернативно гориво за техните двигатели. След тях се нареждат контейнеровозите с малко над 50% следвани от продуктовозите малко над 40%. Изглежда, че най бавно двигателите работещи с алтернативни горива ще навлязат при корабите за насипни товари – около 40% от новото строителство през 2030г.

Втечнен природен газ

За втечнен природен газ портфолиото на MAN Energy Solutions включва два модела. Това са ME-GI и ME-GA. Първият се счита за един от най-ефективните към момента двигатели на двойно гориво с ниски емисии и експлоатационни разходи. При ME-GI двигателите се използва работният процес на Дизел, а при ME-GA се използва работният процес на Ото. Повече за това може да прочетете ТУК. ME-GI Мк. 2 включва редица подобрения, като едно от тях е възможността в случай на повреда, дефектиралият цилиндър да бъде превключен на течно гориво, а всички останали да продължат да работят на газ. Друго съществено подобрение е, че се използва една и съща дюза за работа на двигателя на течно гориво и за пилотното гориво, което се постига чрез отвори на разпръсквача с различен диаметър. Този двигател може да се похвали и с пренебрежимо ниско изпускане на метан в резултат на непълно изгаряне на метана (methane slip).

Етан

ME-GIE е двигателят на MAN Energy Solutions разработен за работа на етан. Той се превръща в стандарт за корабите превозващи етан. Тези двигатели работят ефективно както на етан използвайки товара, така и на течно гориво когато корабът е под баласт.

Пропан-бутан

ME-LGIP е двигателят на MAN Energy Solutions разработен за работа на пропан-бутан (LPG).
Пропан-бутанът не съдържа сяра т.е. няма емисии на серни окиси. Използването му като корабно гориво намалява с 18% емисиите на CO2 в сравнение с дизеловото гориво. Сравнително лесен е за съхранение, при което необходимият обем е само 1.5 пъти по голям от обема необходим за съхранение на дизеловото гориво (без да се отчита обема на изолацията). Терминали за пропан-бутан са налични по цял свят, но липсва инфраструктура за бункероване. Разбира се основен консуматор за тези двигатели са корабите специализирани за превоз на пропан бутан.

Метанол

ME-LGIM е двигателят на MAN Energy Solutions разработен за работа на метанол.
Метанолът лесно се смесва с вода. Смесването на метанол с вода се използва като начин за намаляване на емисиите на азотни окиси (NOx) и съответствие с изискванията за Tier III на MARPOL Annex VI без да е необходимо допълнително оборудване. Метанолът се смята за едно от бъдещите корабните горива. Той е лесен за съхранение, при което необходимият обем е само 2.2 пъти по голям от обема необходим за съхранение на дизеловото гориво. При атмосферни условия е в течно състояние и не се налага да бъде охлаждан. Използването му като корабно гориво намалява с 5% емисиите на CO2 в сравнение с дизеловото гориво. Терминалите за метанол са широко разпространени но липсва инфраструктура за бункероване.

Амоняк

Двигателят за амоняк на Man Energy Solutions е в процес на разработване. Очаква се тестовете да преминат през 2023г. и през 2024г. да бъде доставен първият от тях.

В таблица 1 са посочени типовете двигатели и горивата с които могат да работят.

MAN_B&W двигатели и горивата с които могат да работят
Таблица 1