АкцентиСвят

ITF: Заобикалянето на правилата поради Covid е огромен риск за световното корабоплаване

ITF предупреди, че ако заобикалянето на правилата заради Covid-19 продължи, това ще постави световното корабоплаване в огромен риск.

Международната федерация на транспортните работници (ITF) предупреди, че ако временното заобикаляне на правилата, прието от индустрията по време на пандемията Covid-19, продължи или стане постоянно, това ще доведе до нарастване на инцидентите в световното корабоплаване, загуба на човешки животи и екологични катастрофи.

Тази мрачна прогноза е направена в публикувания от Комитета за морска безопасност към ITF нов доклад Beyond the Limit: How Covid-19 corner-cutting places too much risk in the international shipping system. (Отвъд границата: Как заобикалянето на правилата заради Covid-19 поставя международното корабоплаване в голям риск).

Според съавтора на доклада Од Рун Малтеруд, докладът показва неустойчива тенденция от страна на индустрията, включително флаговите администрации, да пренебрегват безопасността на корабите по-скоро заради удобство, отколкото от необходимост.

От ITF са сериозно загрижени, че броят на екипажите е редуциран поради затруднения със смените, часовете за почивка се игнорират и се заменят с неплатени часове работа, критичните за безопасната системи се неглижират ежедневно чрез повърхностни дистанционни инспекции. Тук не става дума само за смените на екипажите, а много повече от това.

Според доклада на практика минималните нива за безопасен брой на екипажа се определят от корабособственика, а не от регулатора. Получава се така, защото флаговите администрации почти винаги одобряват нивата за безопасен брой на екипажа, предложени от корабособствениците – колкото и да са ниски. Това тревожи ITF от много години, но сега е недопустимо опасно, тъй като корабособствениците упражняват натиск за все по-малък брой на екипажа заради кризата с Covid-19. В повечето случаи флаговите администрации издават документ за освобождаване (exemption) от изискванията на Свидетелството за минимален екипаж (Minimum Safe Manning Certificate). Такива компании спестяват пари за заплати и набиране на персонал, но рискът за екипажа, товара и околната среда се увеличава значително.

Това заобикаляне на правилата увеличава натиска върху моряците и вреди на тяхното психическо и физическо здраве.

От ITF са загрижени, че настоящата криза се използва от работодателите и индустрията, за крадене на време от моряците чрез увеличаване на часовете работа за сметка на часовете в почивка. Компаниите умишлено експлоатират корабите си с неадекватен брой членове на екипажа и изискват от моряците на борда повече време за работа – предимно неплатено. Тази практика често не се документира, а регулаторните органи си затварят очите за реалната ситуация на борда. Това се отразява негативно на здравето и благосъстоянието на моряците и представлява риск за сигурността и безопасността на кораба, екипажа и околната среда.

Поради ограниченията за пътуване флаговите администрации и класификационните организации преминаха към дистанционни инспекции прехвърляйки отговорностите от квалифицирани и платени инспектори върху корабните екипажи, които сега трябва да изпращат снимки и видео за целите на проверките.

Има известно съмнение дали дистанционните инспекции и сървеи са начин за гарантиране на световната търговия. Обаче допълнителното натоварване на моряците, от които се очаква съдействие при дистанционните инспекции изглежда не е отчетено в цялата тази практика. В допълнение изпълнението на такива задачи мълчаливо изисква от моряците да носят отговорност за гарантиране на резултата, което не е част от техните разписани задължения. В тези трудни времена подобна практика е от полза за всички, освен за самите моряци.

Докладът, който разглежда множество аспекти на това как заобикалянето на правилата заради Covid-19 поставя в голям риск световното корабоплаване може да бъде изтеглен от ТУК.