АкцентиПубликацииРегулативни

Ръководство за оценка на риска на борда на кораба

Това ръководство ще ви даде всичко необходимо за правилно, лесно и бързо извършване на оценка на риска, както на кораба, така и в офиса. Дори да не сте заети в сферата на морския транспорт, то ще ви бъде от полза.

Може да не го осъзнавате, но всички ние извършваме оценка на риска поне по няколко пъти на ден. Правим го, когато пресичаме улицата, когато шофираме, когато извършваме непознати за нас дейности и т.н.

Изгледайте това видео.

Размина се на косъм нали! На български казваме „Размина се на косъм“, но сме свикнали да използваме английския термин „Near miss“. Сега разбирате колко често подсъзнателно извършваме оценка на риска и колко важно е тя да бъде точна. Този водач на моторно превозно средство (МПС) се размина на косъм с много тежки последици, както за пешеходеца, така и за самия себе си.

В края на ръководството ще можете правилно да отговорите на въпроси като:

 • Кои бяха съществуващите мерки за контрол на риска във видеото? и
 • Какви допълнителни мерки трябваше да предприеме шофьорът на автомобила в лявата лента за да не се стигне до подобна ситуация?

Но най-важното е, че ще можете правилно, лесно и бързо да извършите и документирате оценка на риска за всякакви ситуации. Тук не само ще научите, но и ще разберете:

 • Какво е риск?
 • Какво е управление на риска?
 • Какво е контрол на риска?
 • Какво е опасност и как се определят опасностите?
 • Ще научите разликите между опасни условия, опасно действие, near miss и инцидент;
 • Ще разберете каква е връзката между инцидентите и швейцарското сирене – т.н. „Модел на швейцарското сирене“
 • Ще преминете стъпка по стъпка през различните етапи на оценката на риска.

На фигурата по-долу е показана разликата между опасни условия, опасни действия, Near miss (на български казваме размина се на косъм) и инцидент.

Разликата между Опасни условия, Опасно действие, Near miss (на косъм) и Инцидент?
Разликата между Опасни условия, Опасно действие, Near miss (на косъм) и Инцидент?
 • Опасни условия – корозиралите места за захващане на товара
 • Опасно действие – работникът извършва опасно действие като стои под товара
 • Near miss – товарът е паднал близо до работника без да го нарани. Разминало се е на косъм – чист късмет, на който не бива да се разчита.
 • Инцидент – падналият товар е довел до нараняване на работника

Обикновено причината за сериозен инцидент не е само една, а съвкупност от фактори и пропуски, които поотделно и сами по себе си не биха довели до подобен развой на нещата. Това може да бъде условно представено с т.н. „Модел на швейцарското сирене“.

Модел на швейцарското сирене
Модел на швейцарското сирене

Дупките в швейцарското сирене илюстрират пропуските, например опасни условия, които не сме взели под внимание или извършване на опасни (не безопасни) действия. Условно можем да приемем, че ще се случи инцидент, ако мишката успее да премине през дупките до другата страна на сиренето. Както се вижда, ако дупките са подходящо разположени, мишката ще успее да се провре през тях и да излезе от другата страна. Наслагването на фактори и пропуски в определена комбинация е довело до сериозен инцидент. Във всички останали случаи, когато пътят на мишката се е оказал блокиран, можем да кажем че се е разминало на косъм т.е. имаме Near miss.

Кликнете върху изображението по-долу за да изтеглите ръководството [752 KB]