България

Световната мрежа на пристанищните градове насочи поглед към Бургас и Варна

Световната мрежа на пристанищните градове – AIVP насочи поглед към България. Престижната организация прие в своите редици управителния орган на българските пристанища Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ).

Мрежата включва близо 200 пристанища и техните управителни органи, градове, бизнес структури и обществени организации от близо 40 държави, обединени от мисията да се подобри диалогът между градовете и пристанищата.

Българските пристанищни градове Бургас и Варна все повече се обръщат с лице към морето. Благодарение на ДППИ на територията на двете пристанища са обособени Зони за обществен достъп, отворени за пешеходци, велосипедисти и автомобили. В Бургас завърши строителството на Конгресен център, благодарение на който градът има възможност да бъде домакин на важни международни събития. Във Варна предстои изграждането на модерна Морска палата, която ще съхранява морската ни история.

Наред с управлението на пристанищната инфраструктура и на корабния трафик, ДППИ реализира редица проекти и се ангажира с дейности, които пряко допринасят за положителния облик на българските пристанищни градове и развитието им в посока отваряне към морето и реката. Освен за съвременната визия на пристанищата, ДППИ се грижи за създаването на комплексна благоустройствена среда и на модерни градски центрове с предлагане на услуги от различен характер. Именно поради това дейността на ДППИ е тясно свързана с работата на AIVP.

 Световната мрежа на пристанищните градове (The worldwide network of port cities – AIVP) над 30 години проследява взаимодействието „пристанище – град“ и подпомага своите членове в прилагането на нови работещи стратегии. Една от целите на AIVP е да бъде силен поддръжник в създаването на синергия между пристанището и града, което е жизненоважно за превръщането на съвременните портове в модерни, привлекателни и конкурентоспособни двигатели на икономиката.