България

„Дни на сини кариери“ ще се проведе от 1-ви до 3-ти декември

Петото издание на „Дни на сини кариери“ ще се проведе онлайн от 1-ви до 3-ти декември.

„Дни на сини кариери“ е инициатива, стартирала през 2018 г., която има за цел да привлече млади хора към продължаване на образованието и професионална кариера в секторите от синята икономика на България. Морски клъстър България съвместно с Българска морска камара и със съдействието на Технически университет-Варна, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Колеж по туризъм към Икономически университет- Варна, ежегодно организират „Дни на сини кариери“. Настоящото пето издание ще се проведе изцяло онлайн в три последователни дни в периода 1-3-ти декември от 13:30. Във всеки един от трите дни ще бъдат разгледани различни възможности за кариерно развитие в сектори от синята икономика. Експерти от водещи предприятия и научни институти в областта на синята икономика ще представят пред младежите многообразие от професии и възможности за реализация, ще споделят своя опит. Вярваме, че по този начин ще дадем възможност на по-широк кръг млади хора от цялата страна да получат информация за синята икономика, за нейния настоящ и бъдещ потенциал, за развитието на традиционните за страната сектори и връзката им с новите технологии като роботика, дигитализация, прилагане принципите на кръговата икономика.

Тази година в рамките на събитието се организира конкурс на тема “Бъдещето на

Черно море”, отворен за ученици и студенти от цялата страна.

Победителите ще бъдат обявени на 19 декември 2021 г.

Допълнителна информация за „Дни на сини кариери“ и конкурса