СвятТехнологии

VDR – Ползи и какво трябва да знаем за него

Подобно на „черната кутия“ при самолетите, Voyage Data Recorder (VDR) е устройство, което постоянно записва различни данни и събития на борда на кораба.

Те включват дата, час, позиция на кораба, скорост, курс, звук на мостика, радарни данни, радио комуникации, данни от ECDIS, данни от ехолота, аларми, задание и позиция на руля, положение на водоплътни и противопожарни врати, скорост и ускорение, напрежения на корпуса, скорост и посока на вятъра.

VDR също има плаваща капсула „Черна кутия“, която може да бъде извадена от морето, ако корабът потъне. От нея следователите могат да извлекат записите и да открият причините за инцидента.

SOLAS глава V, правило 20 изисква пътническите, Ро-Ро корабите и всички кораби с бруто тонаж 3000 БТ и повече, да бъдат оборудвани с VDR или SVDR. SVDR е опростен (Simplified) VDR, който е по-евтин вариант, но записва определени и по-малко на брой данни и информация в сравнение със стандартния VDR.

Често схващане е, че VDR е само за катастрофални събития, но той може да бъде използван за разследване на всякакви инциденти. След инцидент, при който VDR данните са запазени, записите трябва да бъдат свалени при първа възможност. След това VDR трябва да бъде ресетиран от сервизен инженер, за да се освободи място за максимално възможния брой записи.

Ползи от запазване на данните на VDR в случай на инцидент
  • Наличие на доказателства
  • Възстановка на хронология на събитията
  • Наличие на запис от радиокомуникациите
  • Наличие на запис от разговорите на мостика

Вземането на показания от екипажа след инцидент е от съществено значение за определяне на причинно-следствената връзка, последователността и времевата линия на събитията, предшестващи инцидента. Но разчитайки на човешката памет, е важно да се има предвид, че хората помнят впечатленията си от случилото се, а не непременно какво се е случило в действителност, особено по време на стресова ситуация.

Освен това показанията, които се базират на спомените на екипажа, трябва да бъдат взети възможно най-рано след инцидента и преди хората да са го коментирали помежду си, тъй като това може да промени тяхното виждане за хода на събитията така, че да съответства на чутото от други членове на екипажа.

За разлика от възприятията на екипажа, VDR записва фактическата линия на събитията, което позволява тяхната обективна възстановка, за да се разбере какво е довело до инцидента.

Затова е изключително важно да се натисне бутона за запазване на данните на VDR след инцидент. Това ще гарантира, че доказателствата ще бъдат надеждно съхранени.

Какво трябва да знае и да бъде обучен да прави екипажът?
  • Как да инициира запазване на данните на VDR
  • Колко време VDR съхранява информацията преди върху нея да бъде записана нова информация в случай, че не бъде натиснат бутона за нейното запазване
  • Какъв брой записи могат да бъдат направени в случай, на няколко инцидента или ако аварийната ситуация продължи по-дълго
  • Каква е необходимата поддръжка на борда на кораба
  • Индикации за повреди и тяхното значение
  • Често срещани проблеми и възможни неизправности

За Maritime Global

Maritime Global се реализира по моя идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното ми свободно време и се финансира изцяло с лични средства от мен. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.