България

БАМК с поредно обществено събитие, този път в Бургас

Две са темите на поредното обществено събитие организирано от Българската асоциация на морските капитани, което ще се проведе в Бургас.

Представяне на новата книга на проф. Христо Смоленов – „Космическите корени на първата цивилизация“
Космическите корени на първата цивилизация
Правен режим на изкуствените острови, представен от д-р Деян Димитров
Изкуствени острови

На 20.03.2023, жителите на морския град ще имат възможността да се срещнат лично с именития български учен проф. Христо Смоленов и д-р Деян Димитров – доктор по „Право“ със собствена адвокатска практика и главен асистент в Института за държавата и правото при Българската академия на науките. Събитието ще се състои в културен център „Морско казино“ от 17:30 часа.

„Космическите корени на първата цивилизация“ е седмата книга на професор Христо Смоленов на любимата му тема за Първата световна цивилизация – културата Варна.

Проф. Христо Смоленов

В предишните книги той изследва най-древното обработено злато на света – съкровището от Варненския некропол. То е датирано отпреди 6500 години, но следите на създалата го цивилизация могат да се открият много преди това, към края на последната ледникова епоха. По онова време съществува връзка от сегашното Черно море през долината на река Манич към Каспийско море. При топенето на ледовете към акваторията на Черно море се устремяват 250 милиона кубически метра прясна вода и усилват сладководния характер на Черноморския басейн. Около него възниква огромна зона от плодородна земя с многочислено и талантливо население.

Именно на тези хора принадлежи заслугата за Първата европейска, (а може би и световна) цивилизация. Регионите около сегашните градове Варна и Стара Загора, от двете страни на Балкана и на Родопа планина са средоточие на съзидателна енергия която е двигател на т.нар. Неолитна революция. Тя създава велики шедьоври, в чиито размери и пропорции са закодирани знанията на тези древни хора. Според професор Смоленов част от тези знания може би са придобити в контактите с друга, по-висша интелигентност. Не е нужно носителите на такава интелигентност да се представят като малки зелени човечета. Подобни представи са доста комични и изразяват комплекси, каквито древните хора не са имали. Напротив, те изобразяват носителите на по-висш разум като титани (например титанът Прометей, който закрилял човешката раса.) Той имал още по древен прототип в мита за шумерския бог Енки, закрилникът на хората. Между другото, на шумерски „ти-та-ан“ означава „онези, които живеят на небето“.

Ето първото признание за КОСМИЧЕСКАТА ВРЪЗКА на най-древното човешко познание. То е пред очите на четящото и мислещо човечество от 4500 години. Много странно е как и защо изводите в това отношение биват премълчавани точно в сегашната, космически ориентирана епоха… Като че ли някой иска да натрапи на човечеството претенция, че е единствения разумен фактор в цялата вселена…

Митовете за Прометей, а преди това и за шумерските богове се преплитат с легендата за Великия потоп. На него професор Смоленов обръща внимание във всички свои изследвания. Книгите му са в основата на много филми, в които той лично участва, включително три филма по „National Geographic Channel“ и по един филм в „Discovery Channel“, във “Viasat History” и южнокорейската образователна телевизия. През 2010 година Христо Смоленов и неговият съавтор Христо Михайлов са удостоени с Наградата „Варна“. Нов важен етап в това отношение е току-що издадената книга на професор Смоленов „Космическите корени на Първата цивилизация“. В този труд – отпечатан едновременно на български и на английски език – посланията на културата Варна са осмислени в ярка нова светлина.

Авторът анализира десетки златни и керамични предмети от най-характерните артефакти на Варненския некропол. Той открива най-древната система от точни знания закодирани в размерите и пропорциите на изследваните предмети. Измерванията на професор Смоленов разкриват удивителни факти, които не са просто съвпадения или случайности. Математиката и логиката тук водят до изводи, които отиват далеч отвъд стандартната интерпретация на находките. Те не са просто златни украшения, нито пък просто битова керамика – артефактите от праисторическа Варна са носители на точна информация. Тя е закодирана в тях чрез гениална система от пропорции, а размерите на изследваните предмети имат феноменални космически еквиваленти.

Възможно ли е това да е станало по случайност? Авторът на книгата е съумял да отговори на този въпрос непредубедено, с респект към космическата проблематика. Тя ще бъде все по-актуална не само в бъдеще време, а и с поглед към далечното минало. Христо Смоленов, почетен професор на Висшето военноморско училище, с новата си книга прави съдържателна сензация. Оказва се, че т. нар. „царски лакът“ – свещената мяра от древен Египет има прототип който е с две хилядолетия по-стар от пирамидите. Това е златната мяра от Варна. А тя самата има космически еквивалент!

Дали още в далечното минало хората са имали представа за тази космическа връзка? Това ли означава древният девиз „Както на небето, тъй и на земята“ ? Според професор Смоленов това не е само метафора – става дума за принципно съответствие между златната мяра от Варна, свещения стандарт на великите пирамиди и размерите на небесни тела като Слънцето, Луната, Земята, и други планети. Това съответствие не е алегорично, а напълно обективно, както показват изчисленията на професор Смоленов.

Той доказва, че в самата зора на цивилизацията ХОРАТА СА ИМАЛИ ПОЗНАНИЯ С ЯСНА КОСМИЧЕСКА РЕЛЕВАНТНОСТ. ЗЛАТНАТА МЯРА ОТ ВАРНА Е СПЕЦИФИЧЕН КОД, С ПОМОЩТА НА КОЙТО ТЕЗИ ЗНАНИЯ СА БИЛИ ПРЕНЕСЕНИ КЪМ СРЕДИЩАТА НА ДВЕТЕ СЛЕДВАЩИ ЦИВИЛИЗАЦИИ – ШУМЕР И ЕГИПЕТ. АСТРОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И МАТЕМАТИКАТА НА ТЕЗИ ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ СА СВЪРЗАНИ С ПОСЛАНИЯТА ОТ ВАРНА. ИМЕННО ТАМ ПРЕДИ 7 – 8 ХИЛЯДОЛЕТИЯ ВЪЗНИКВА ПЪРВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ. НЕЙНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ СА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВИСОТАТА НА ПОЗНАНИЕТО, КОЯТО ИЗГЛЕЖДА НЕВЪОБРАЗИМА ЗА ОНОВА ВРЕМЕ. ТО Е ВЪПЛЪТЕНО В СИСТЕМА ОТ РАЗМЕРИ И ПРОПОРЦИИ, КОИТО ИМАТ КОСМИЧЕСКИ ЕКВИВАЛЕНТ. КАК Е БИЛО ВЪЗМОЖНО ВСИЧКО ТОВА В ПРАИСТОРИЧЕСКАТА ЕПОХА? СПОРЕД НАЙ-НОВАТА КНИГА НА ПРОФЕСОР ХРИСТО СМОЛЕНОВ, ТАКИВА СЪОТВЕТСТВИЯ НЕ СА СЛУЧАЙНИ – ТОВА СА ОБЩИ ЗАКОНИ И ЗА ЧОВЕШКОТО, И ЗА КОСМИЧЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО. ПО ТЯХ СА ИЗВАЯНИ ШЕДЬОВРИ И НА ЗЕМНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, И НА КОСМИЧНИЯ РАЗУМ.

Д-р Деян Димитров е доктор по „Право“ със собствена адвокатска практика, също и главен асистент в Института за държавата и правото при Българската академия на науките. В своята кариера е заемал редица административни длъжности, като е придобил практика и от позициите на областен управител, както и главен юрисконсулт на престижна корабна компания. Специализира международно хуманитарно право към Комитета на международния червен кръст в гр. Варшава, Полша. До средата на 2015 г. е юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерство на транспорта на Република България. Завършва успешно магистратура по Международно търговско и морско право в Далиански морски университет – гр. Далиен, Китай. Участва в различни икономически форуми, дипломатически и търговски срещи. Има редица публикации в престижни издания в България и чужбина. След завръщането си в България се занимава със морски, инвестиционни, граждански, и търговско правни въпроси. Управляващ партньор в Адвокатско дружеството „Деян Димитров“. Номиниран е в категория „Млад юрист на годината“ – 2022.


За Maritime Global

Maritime Global се реализира по идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното свободно време и се финансира изцяло с лични средства от инж. Филип Карагьозов. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.