БизнесСвят

Проведе се годишната среща на Европейската Асоциация на Корабните Снабдители

БАКС бе представлявана от г-н Александър Александров на годишната среща на Европейската Асоциация на Корабните Снабдители.

На 15.03.2023г. в Париж се проведе годишната среща на борда на директорите на Европейската Асоциация на Корабните Снабдители (OCEAN). На тази среща Българската Асоциация на Корабните Снабдители (БАКС), която е и член на Българска Морска Камара, бе представена от нейния председател и член на борда на директорите на OCEAN, г-н Александър Александров.

Дискутирани бяха теми и новости свързани със зареждането на корабите със стоки и материали в Европа, както и други свързани новости в митническите и ДДС регулации в EС, декарбонизацията на индустрията, санкционните режими по отношение на войната в Украйна и др. Разгледани бяха казуси от законово, митническо, данъчно и друго естество, които касаят снабдяването на кораби. На срещата беше приет планът за развитие и дейности на OCEAN за 2023г., както посоките и целите, с които ще се посрещне 50-ата годишнина на организацията през 2026г.

Борда на директорите избра ново ръководство в лицето на г-н Costantino Zavoianni (Chairman of the ship supply association in Italy ANPAN) и изпрати с почест и уважение предишното, като благодари за работата на г-н Wolfgang Sump, дългогодишен председател на OCEAN.

Срещата на борда на OCEAN бе уважена и от вице-президента на международната асоциация на корабните снабдители (ISSA), г-н Rafael Fernandez.

Г-н Александър Александров проведе срещи и обмени информация за общи инициативи и сътрудничество с всички председатели на корабните асоциации в Европа.

БАКС бе представлявана от г-н Александър Александров
БАКС бе представлявана от г-н Александър Александров /вдясно на снимката до г-н Wolfgang Sump/
Г-н Costantino Zavoianni и г-н Александър Александров
Борда на директорите избра ново ръководство в лицето на г-н Costantino Zavoianni /вляво на снимката/
Г-н Costantino Zavoianni и г-н Александър Александров
Г-н Costantino Zavoianni /вляво на снимката/ и г-н Александър Александров

За Maritime Global

Maritime Global се реализира по идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното свободно време и се финансира изцяло с лични средства от инж. Филип Карагьозов. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.