АкцентиБългария

БАМК e домакин на 28-та Годишна генерална асамблея на CESMA

28-та Годишна генерална асамблея на CESMA /Конфедерация на европейските асоциации на морските капитани/ ще се проведе във Варна на 18 и 19 –ти Май 2023 г. домакин на събитието ще бъде Българската Асоциация на морските капитани (БАМК).

Мястото на събитието  ще бъде Военноморско училище „Никола Вапцаров” и кв. „Аспарухово”, гр. Варна.  Основната тема на семинара ще бъде „Зелено корабоплаване“, с презентации, свързани с предизвикателствата, произтичащи от новите технологии за опазване на морската среда от замърсяване. Мотото на CESMA, 28-ма AGA във Варна, България ще бъде

 „Зелени технологии – бъдеще и устойчивост“

Гости на асамблеята ще бъдат г-н Ерик Далеге (президент на EMPA), Ричард Франке (старши мениджър MAN Energy Solutions ), кметът на район Аспарухово Ивайло Маринов, Лучано Крапанцано – Директор Морски операции – Atlantic Container Line (Grimaldi Lines) български официални лица, учени, водещи бизнесмени морската индустрия и изявени юристи в областта на морското право. Както обикновено, ще има и съпътстваща програма за дамите, гостите придружаващи представителите на европейските капитански организации.

Изтегляне на програмата

За БАМК

Още през 1990 г. възниква идеята за създаване на Сдружение на капитаните от гражданското корабоплаване.

На 17.04.1990г. се проведе учредително Събрание, на което е приет и Устава на Сдружението. Взето е решение Сдружението да бъде временно като Секция към Моряшкият синдикат, до организационното му изграждане и регистриране като самостоятелно юридическо лице. Под ръководството на кап. Веселин Цанев УС участва в изработването на изменения в КТД съвместно с ПБМФ както и защитата интересите на капитаните пред Параходството.

На 8.12.1992г. отново се провежда Учредително Събрание на което се взема решение Сдружението да приеме наименованието „Българска асоциация на морските капитани“ с председател кап. Янчо Николов, която в края на месеца е регистрирана във Варненския Окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел.

През годините Асоциацията активно участва в много мероприятия съвместно с Варненската общественост – при решаването въпросите на Висшето морско образование и съдбата на ВВМУ, по измененията и допълненията на КТМ, на Наредба №6 за компететността на морските лица, по Закона за агентирането на корабите и много други въпроси, свързани с развитието на морската индустрия.

Още през 1994г. Асоциацията стана член на Международната Федерация на Асоциациите на морските капитани със седалище в Лондон, като установи контакти с ръководствата на редица Асоциации.

През последните години под ръководството на Председателите на УС – кап.Живко Магдичев, кап.Андриан Евтимов и кап.Димитър Димитров Асоциацията взе активно участие в разглеждане въпросите по приватизацията на ПБМФ, по Стратегията за развитието на морското корабоплаване, като излезе съвместно с Клуба на корабния механик с общо становище и предложения пред ръководните органи на страната – Президентство, Парламент, МС и МТС.

Основен въпрос, който през годините стоеше пред БАМК бе защитата на авторитета и интересите на капитаните-членове на Асоциацията, както в нашите морски среди, така и в международни, чрез Международната Федерация и отделните Асоциации на капитаните в различните държави.

От 1997г. по тристранно Съглашение мецду Асоциацията на капитаните, Клуба на корабните механици и ПБМФ с активното участие на Асоциацията бяха издирени, събрани, анализирани и подредени материалите за капитаните и главните механици от ПБМФ за периода 1892 до 2002г.

В чест на 110-тата годишнина на морското търговско корабоплаване, през 2002г. бе издаден „Алманах на капитаните и главните механици от ПБМФ“.

Въведена е практиката периодично да се провеждат капитански срещи ,на които се разглеждат актуални въпроси и теми свързани с професията на капитана. Особено внимание се обръща на сигурността на корабоплаването. БАМК е инициатор за учредяването на Фондация „ Морски съдби „ , чиято цел е подпомагане на изпадналите в нужда моряци и членовете на техните семейства и изграждането на паметник на моряка.

С промените в устава на организацията се даде възможност на капитаните с по ниска правоспособност да членуват в БАМК. БАМК работи активно с ВВМУ „Никола Вапцаров“. В изпитните сесии се включват капитани членове на асоциацията, а някои работят в училището като преподаватели.

До членовете на БАМК се изпраща редовна информация за дейността на IMO, за приетите резолюции и препоръки отнасящи се до изпълнението на влезлите в сила международни конвенции. БАМК се включва активно в работата на Световната и Европейска федерации на асоциациите на морските капитани /IFSMA и CESMA/. Представители на ръководството на БАМК участват редовно в ежегодните асамблеи. Същите са избирани в ръководните органи на тези престижни международни морски организации.

През 2023 г. се предвижда годишната асамблея на CESMA да се проведе в гр. Варна, което ще допринесе за подобряване имиджа и повишаване авторитета на БАМК.