България

Mеждународни дни на сини кариери във Варна

Морски Клъстър България организира международни дни на сини кариери във Варна от 21 до 23 март т.г.

Тридневната визита даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за обучение, студентски обмени и кариерно развитие в областта на синята икономика във варненския регион.
Събитието бе открито от Морски клъстър България с въведение в синята икономика и многобройните възможности за реализация в морските професии.
Младежите с интерес към корабоводене и корабостроене научиха как протича обучението в морските специалности на ВВМУ Н.Й. Вапцаров и ТУ-Варна, и проведоха практически занятия на учебни симулатори за корабоводене. Студентите получиха информация за морските специалности на английски език, както и за възможности за студентски обмен по програма Еразъм+ в двата университета.

Като част от програмата участниците посетиха Центъра по хидро- и аеро-динамика, където им бе демонстрирано физическо и числено моделиране, с помощта на което центърът извършва изследвания и изпитания както на традиционни, така и на неконвенционални корабни модели.

С любезното съдействие на ръководството на МТГ Делфин АД, младежите се запознаха с дейността на корабостроителния завод, с различните етапи от строителството на кораб с иновативни технологии и научиха за моногообразието и перспективата на професиите и новите технологии в областта на корабостроенето. Специализиращите в морски и крайбрежен туризъм студенти посетиха Колежа по туризъм  и се запознаха с възможностите за обучение и професионално развитие в сферата на морския туризъм.

По покана на Аквахаус Хотел и СПА, участниците разгледаха термалния и хотелски комплекс и се запознаха с потенциала и предизвикателствата на балнеотуризма по черноморското крайбрежие.

В края на интензивната програма младежите изказаха своята благодарност към организаторите за предоставената възможност да се запознаят със секторите на синята икономика, а някои от тях изразиха желание да проучат възможности за обучение и реализация в България.

МКБ работи активно за промотиране на сините професии сред младите хора. Повече за сини кариери и инциативи може да научите на Полезни материали | Център за сини кариери (МЕНТОР)-България (marinecluster.com) и Virtual Blue Career Center — BRIDGE Black Sea.

Сини кариери 2023
Mеждународни дни на сини кариери Варна 2023
Сини кариери 2023
Mеждународни дни на сини кариери Варна 2023
Сини кариери 2023
Mеждународни дни на сини кариери Варна 2023

За Maritime Global

Maritime Global се реализира по идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното свободно време и се финансира изцяло с лични средства от инж. Филип Карагьозов. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.