АкцентиБългария

Поглед към българските пристанища в променящата се реалност на Черно Море

На 8 юни 2023 г. във ВВМУ „Никола Й.Вапцаров“, гр. Варна ще се проведе национално събитие на тема „Предизвикателства и потенциал на българските пристанища в променящата се реалност на Черноморския регион“.

Събитието се организира от Министерство на транспорта и съобщенията на Република България – Национален координатор на Общия Дневен ред за Черно море (СМА) и Морски клъстър България – Национален хъб на Черноморския механизъм за подпомагане изпълнението на СМА (BSAM), с подкрепата на BSAM, Българска Морска Камара и ВВМУ „Н.Й Вапцаров“ и е част от инициативата Европейски морски ден в моята страна 2023 г.

Пристанищата са от решаващо значение за европейската транспортна дейност, за конкурентоспособността на Европа и имат огромен потенциал за създаване на работни места и за инвестиции. 74 % от външния товарооборот на ЕС преминават през пристанищата. Те са също толкова важни и за търговията в рамките на ЕС: всяка година през пристанищата преминава 37 % от вътрешния товарооборот на ЕС и 385 милиона пътници.
Българските морски и речни пристанища са важен елемент от национална транспортна система и са неразделна част от единната транспортна мрежа на Европейския съюз. През последните 2-3 години, в следствие на COVID 19 и политическата нестабилност в Черноморския регион, този сектор е изправен пред сериозни изпитания. Същевременно динамиката в пристанищната мрежа на Европа се променя през последното десетилетие – някои пристанища силно повишават своята конкурентоспособност след редица широкомащабни инвестиции и установяване на нови търговски пътища. Заедно с корабоплаването, пристанищата също работят интензивно за ускоряване на прехода към по-устойчиво бъдеще, проправяйки пътя към нулеви емисии и въглеродно-неутрални операции.

В рамките на гореспоменатия контекст, първото национално събитие в подкрепа на Общия дневен ред за Черно море през тази година има за цел да инициира дискусия относно предизвикателствата пред българските пристанища и възможностите за развитието им, като се обърне внимание на перспективи за екологична и енергийна устойчивост, добри практики от други морски басейни, нови проектни идеи.

Конференцията ще събере широк кръг от заинтересовани страни, между които оператори на български морски и речни пристанища, представители на местни и държавни власти и неправителствени  организации от секторите на синята икономика.

Повече за програмата на събитието може да прочетете тук

Източник : Морски клъстър България www.marinecluster.com


За Maritime Global

Maritime Global се реализира по идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното свободно време и се финансира изцяло с лични средства от инж. Филип Карагьозов. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.