Свят

Морският език Seaspeak

В днешно време 80% от корабните екипажи са мултинационални и не говорят английски като роден език. Лошата комуникация може да доведе до сериозни и дори опасни ситуации.

За да се подобри комуникацията на море, през 1983 г. група лингвисти и експерти в корабоплаването създадоха нова система за комуникация, наречена Seaspeak. За нейна основа е избран Английският език като най-разпространения на корабите по това време и като език на гражданската авиация. През 1988 г. Международната Морска Организация (IMO) направи Seaspeak официален морски език.

Seaspeak определя правилата за комуникация по корабното радио. Броят на думите е ограничен, за да се гарантира, че съобщенията и разговорите ще са кратки и ясни. Осем думи, наречени маркери на съобщения, предхождат всяко изречение. Това са: Advice, Answer, Information, Instruction, Intention, Question, Request, и Warning.

Важно правило е, че числата състоящи се от повече от една цифра се произнасят поединично. Например, числото 33 се произнася „three three“, а часът 9:33 преди обяд се произнася „zero nine three three“.