СвятТехнологии

MOL инсталира навигационна система с обогатена реалност (Видео)

Японската компания „TOKYO-Mitsui O.S.K. Lines“ (MOL) обяви намерението си да инсталира навигационна система, използваща технология за обогатена реалност (augmented reality (AR)), разработена съвместно от „Furuno Electric“ и „MOL Techno-Trade“, на 21 голямотонажни танкера (VLCC) оперирани от „MOL Group“.

Обогатена реалност (на английски: Augmented reality) е област в информатиката, занимаваща се с комбиниране на данни от реалния свят с компютърно генерирани данни. Повечето изследвания в тази област се концентрират върху цифровата обработка на видео-поток и добавянето на компютърно-генерирана графика. Реализирането на проекти в тази област включва следене на движение и конструиране на контролирана среда, съдържаща сензори и афектори.

Системата визуализира информация за други кораби, зоните в близост до кораба и други, като например плитчини. Тя интегрира данни от радара и AIS с видео в реално време от камера на мостика в комбинация с най-модерната ECDIS от серията FMD3300 на „Furuno“. Системата служи като визуален помощник на екипажа по време на вахта и други корабни операции, като използва технологията обогатена реалност за наслагване в реално време на видео изображения и информация за прехода.

Системата е монтирана на първия от новото поколение Ro-Ro „FLEXIE“ серия кораби на „MOL“, „Beluga Ace“, получен през март 2018 г., и голямотонажния танкер „Suzukasan“, получен през октомври 2018 г. с демонстрационна и тестова цел.

След официалното излизане на системата на пазара под бранда  „Furuno Electric“, тя ще бъде инсталирана на голямотонажните танкери от флота на „MOL“, изискващи най-високото ниво на безопасност.

„Поради голямото си газене, оперирането на голямотонажни танкери изисква особено внимание при навигация в райони със засилен трафик, като Сингапур и Малакския пролив. Партньорите по проекта разработиха системата за да бъде в помощ на екипажа, като предупреждава за други плавателни съдове, които трябва да се наблюдават, плитчини и т.н., показвайки видео изображение интегрирано с информация от навигационни уреди в реално време на екрани на мостика, дори и в райони с претоварен трафик“.

обясняват от компанията.

„MOL“ последователно ще инсталира системата на корабите от своя флот, включително газовози и кораби за насипни товари, за да осигури безопасната им експлоатация и ще продължи да усъвършенства и повишава нейната ефективност. В допълнение, „MOL“ очаква технология да стане ключова при реализирането на автономни кораби в бъдеще.