Бизнес

Порто Франко предложи на пазара радиоуправляеми грайфери

Радиоуправляемите грайфери са сравнително нов модел грайфери, предназначени за работа на крана на гак (кука) и се използват за насипни материали.

Радиоуправляемите грайфери са изключително удобни за работа на едновъжени (еднолебедкови) кранове, но масово се използват и на двувъжени и четиривъжени кранове, защото натоварват равномерно въжетата и те се износват по-малко от обичайното. Грайферът е оборудван с хидравлична система, която управлява движението на челюстите на грайфера. При подаване на сигнал от пулта на дистанционното управление, сигналът постъпва в приемника, който се намира върху грайфера. Това устройство активира електромагнитния клапан в хидравличната система и челюстите започват да се отварят. Ключовите компоненти на хидравличната система са на известни производители на хидравлика, например Bosch Rexroth и други. Конструкцията на грайфера осигурява безпроблемна работа при всякакви метеорологични условия (дъжд, вятър, сняг).

Радиоуправляемите грайфери най-често се използват за товарене (разтоварване) на насипни материали в пристанищата и терминалите или на корабите, в това число и при рейдови товарни операции. Грейферите са с обем на коша от 2,2 м3 до 15 м3 и с товароподемност от 5 до 50 тона. Кубатурите на произвежданите грайфери са съобразени с относителното тегло на обработваните товари.

Приложение:

Радиоуправляемите грайфери се използват за товарене (разтоварване) на различни видове материали, в това число зърно, въглища, руди, железен концентрат, цемент, шлака, чакъл и пясък, каолин и други. Те могат да се поставят на всички видове кранове: портален кран, гъсеничен кран, плаващ кран, корабен кран, мобилен кран и др.

Предимства:

 • Разстоянието между източника на сигнала и приемника, разположен върху грайфера може да надхвърли 100 метра. Работи с акумулаторна батерия на 24 V, която издържа до 30 дни непрекъсната експлоатация. Грайферът се доставя с два акумулатора.
 • Има по-ниски експлоатационни разходи от електрохидравличния грайфер. Експлоатационните му разходи са два пъти по-ниски от електрохидравличните грайфери, въпреки еднаквите им функции.
 • Отварянето на челюстите се осъществява от хидравличната система, чрез пулта за дистанционно управление, а затварянето става от силата на подема на крана.
 • Отварянето на челюстите на грайфера може да става постепенно.
 • Използването на този тип грайфери натоварва равномерно подемните и грайферни въжета на крана и те се износват равномерно. Самите механизми-подемна и грайферна лебедка също се натоварват равномерно и не се претоварват двигателите.
Допълнителни предимства:
 • BLESTE SIA Port Equipment произвежда радиоуправляеми грайфери от 2005 година.
 • Конструкцията на грайфера е опростена и няма трудности с техническото обслужване.
 • Радиоуправляемият грайфер може да се експлоатира непрекъснато до 30 дни, без допълнително зареждане на акумулатора.
 • Опростена конструкция и няма нужда от допълнително оборудване.
 • Няма нужда от кабел барабан, електрически кабел и други допълнителни ел. табла.
 • Практически неизчерпаем ресурс на експлоатация.

В днешно време радиоуправляемите грайфери са най-желаното оборудване към всеки един кран. Особено ефективни са при товаро-разтоварни операции с корабни кранове (биги), плаващи платформи, кранове върху баржи или портални кранове, а за едновъжени кранове са най-желаното допълнение и единствена възможност за обработка на насипни товари!

„Порто Франко” ЕООД е представител на завода BLESTE SIA Port Equipment, производител на пристанищна и претоварна техника в това число:
 • механични ,хидравлични и електро-хидравлични грайфери за кранове и багери
 • механични и телескопични спредери за контейнери
 • полуприцепи за вътрешно заводски(пристанищен) транспорт и бункер кошове за насипни товари
 • товарни греди и съоръжения за повдигане и преместване на стоманени рулони,сляби и кнюпели
 • съоръжения за извън габаритни товари
 • бункер-кошове за насипни товари
Вижте работата на радиоуправляемия грайфер