IMOРегулативни

BIMCO: Рапортът за неналичие на гориво (FONAR) – последна опция

Рапортът за неналичие на гориво (FONAR) трябва да е последен вариант, според Кристиан Баекмарк Шиолборг, Мениджър Морски технологии и правила в BIMCO.

Има вероятност при бункероване в пристанище, въпреки всички усилия, корабът да не може да бъде снабден с гориво съответстващо на изискванията на MARPOL Annex VI, Правило 14.1. или Правило 14.4. (съответстващо гориво). В такъв случай Рапортът за неналичие на гориво Fuel Oil Non-availability Report (FONAR) описва действията, които трябва да бъдат предприети и служи като доказателство за опитите корабът да бъде снабден със съответстващо гориво, според плана за рейса. Корабът може да се окаже в нарушение на изискванията, ако в пристанището на отплаване не може да бъде бункерован със съответстващо гориво.

Според Шиолборг попълването на рапорт за неналичие на гориво не означава, че властите в пристанището на назначение ще бъдат снизходителни към плавателен съд, който не отговаря на изискванията. Би било най-добре корабът да изпрати своя рапорт за неналичие на гориво възможно най-рано преди пристигането си, като също уведоми администрацията на флага, P&I клуба и класификационната организация, така че всички заинтересовани страни да бъдат информирани и да се осигури време за намиране на решение.

Кристиан Шиолборг казва, че рапортът за неналичие на гориво трябва да е съпроводен с убедителни доказателства, че са направени опити за контактуване на други доставчици на гориво в пристанището на отплаване, че са преценени възможности за бункероване на горива различни от планираните, и че са проучени алтернативи, които може да не са идеални, с цел да се осигури съответствие на кораба с изискванията.

Шиолборг предупреждава, че макар и да са уведомени всички заинтересовани страни, цената на несъответствието може да е твърде висока. Причината за това е, че след като корабът бъде снабден със съответстващо гориво, властите може да изискат несъответстващото гориво да бъде предадено на брега преди отплаване. В допълнение бреговото съоръжение може да откаже да го приеме като гориво и да го третира като слъдж.

Според Шиолборг, всеки корабособственик може да се окаже в подобна ситуация. Той съветва, в такъв случай да се събират становища и доказателства, които да бъдат предоставени на пристанищните власти, администрацията на флага, класа на кораба и P&I клуба своевременно, дори преди отплаване. Това би осигурило време за дискутиране на проблема без да се вземат прибързани решения.

Източник: BIMCO