ИнцидентиСвят

Над 100 милиона може да струва изваждането на „Golden Ray“

Отстраняването на преобърнатия автомобиловоз „Golden Ray“ може да струва над 100 милиона щатски долара поради сложността на операцията.

Цялостното отстраняване на преобърналия се автомобиловоз „Golden Ray“, който заседна в Сейнт Симонс Саунд през септември 2018г. може да струва над 100 милиона щатски долара поради сложността на операцията.

Работата по отстраняването на останките се смята за една от най-сложните морски операции по спасяване в историята. Това се дължи най-вече на останалите на борда 4000 автомобила, всички съдържащи гориво и смазочни масла. Евентуални погрешни действия могат да доведат до сериозно замърсяване на околната сред с нефтопродукти.

Американската спасителна компания „T&T Salvage“ вече извади винта и перото на руля и наскоро спечели договор за отстраняване на останалата част от кораба, собственост на „Hyundai“. Бил е обсъден план с бреговата охрана на САЩ за поставяне на заграждения около кораба за да се предотврати разпространяването на евентуален разлив на нефтопродукти.

Дългото време, през което плавателният съд стои заседнал, усложнява допълнително неговото изваждане, тъй като корпусът му продължава да затъва все по-дълбоко в морското дъно. Очаква се, цялостната операция по отстраняване на останките да продължи около една година.