Свят

Ръководство за поддръжка на корабни люкови закритя и хамбари

The London P&I Club публикува ново издание на ръководството си за поддръжка на корабни люкови закритя и хамбари.

Новото издание на ръководството разглежда потенциалните опасности, добрите практики, проблемите свързани с безопасността, и „какво трябва и какво не трябва да правим“ при експлоатацията и поддръжката на корабни люкови закритя и хамбари.

Правилните процедури за безопасност при експлоатацията на корабните люкови закритя и хамбари са жизненоважни не само за безопасността на екипажа, но и за опазването на товара. Според The London P&I Club, 33% от големите искове за щети по товара при корабите за насипни и генерални товари са предизвикани от течове на люковите закрития.

Освен безопасността на екипажа и грижата за товара, които са поставени на първо място, ръководството разглежда и аспекти като ефективност, икономичност и репутация. То е разработено на достъпен език, за да помогне на екипажите да идентифицират правилните и грешните практики, като предлага множество лесни за разбиране снимки и схеми.

Ръководството включва:

  • Конструкция на различни видове люкови закрития
  • Процедури за безопасна експлоатация
  • Предотвратяване на инциденти
  • Примери за проблеми и повреди по товара
  • Инспекции и проверки за мореходност и годност на товара
  • Водоплътност на люковите закрития и начини за проверка
  • Ремонт и поддръжка
  • Какво трябва и какво не трябва да правим.

Ръководството може да бъде свалено от интернет страницата на The London P&I Club