Околна средаСвятТехнологии

Рециклиране на въглерод за корабно гориво проучват японски компании

Японски компании създадоха работна група за проучване на възможностите за рециклиране на въглерод за корабно гориво от емисиите на CO2.

Девет японски компании създадоха работна група за проучване на възможностите за рециклиране на въглерод за корабно гориво (Ship Carbon Recycling Working Group), и проведоха първото си заседание.

Компаниите участеащи в работната група са „EX Research Institute“ Ltd., „Hitachi Zosen Corporation“, „Japan Marine United Corporation“, „JFE Steel Corporation“, „JGC Corporation“, „Mitsui O.S.K. Lines“, Ltd., „Nippon Kaiji Kyokai“ (ClassNK), „Nippon Steel Corporation“, и „Sanoyas Shipbuilding Corporation“.

След като последиците от изменението на климата са очевидни, рециклирането на въглерод чрез събиране и повторна употреба на емисиите на въглероден диоксид (CO2), привлича вниманието като един от пътищата към декарбонизиране на обществото.

Работната група сформирана през август 2019г., в рамките на японската изследователска група за събиране и повторно използване на въглерод (Japan’s Carbon Capture & Reuse Study Group) има за цел да проучи възможността за реализиране на концепцията за използване на метаниране за производство на корабни горива с нулеви емисии.

Метанирането е технология за синтез на метан, основният компонент в природния газ, чрез химическа реакция между водород и CO2 в реакторен съд, запълнен с катализатор. Технологията използва емисиите на CO2 отделяни от индустриални съоръжения. Очаква се емисиите на CO2 да бъдат значително намалени от използването на водород, генериран чрез електролиза на вода с електричество, получено от възобновяема енергия.

Метаниране
Първоизточник: Интернет страницата на CCR Workshop

По-конкретно, деветте компании, изброени по-горе, планират да изследват верига за рециклиране на въглерод чрез метаниране, която включва доставка на изходната суровина CO2, транспортиране на суровината, метаниране и превръщане в корабно гориво. Те ще изчислят прогнозното количество емисии на CO2 във веригата и въз основа на тези резултати ще идентифицират техническите предизвикателства и ще разработят пътна карта за реализиране.

Първият етап от дейности включва: (1) Разделяне, събиране и втечняване на CO2 емисии от стоманодобивни заводи (2) Транспортиране на втечнения CO2 с кораб до място за доставка на водород (3) Генериране на синтетичен метан от CO2 и водород чрез метаниране и (4) Втечняване на синтетичния метан и използването му като корабно гориво. В допълнение към определянето на приблизителна стойност на емисиите на CO2 в тази предполагаема верига, групата ще идентифицира предизвикателствата и ще реши дали да пристъпи към следващ етап и определяне на дейностите за него.